ESOTIQ & HENDERSON SA (6/2019) Wstępne skonsolidowane przychody

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ESOTIQ & HENDERSON SA (6/2019) Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w kwietniu 2019 r. wyniosły około 14 mln zł i były wyższe o około 7 proc. od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosły około 53 mln zł i były wyższe o około 13 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2019 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 150 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,2 mln zł i były wyższe o około 150 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. wyniosła około 58 proc. i według szacunków była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec kwietnia 2019 r. wynosiła 18 271 m kw. i była większa o około 6 proc. niż rok wcześniej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz