ADIUVO INVESTMENTS SA (30/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 30/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że 17 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogusława Sergiusza Bobuli sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz