ESOTIQ & HENDERSON SA (7/2019) Zmiana daty publikacji raportu okresowego.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., której data została wyznaczona raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. na dzień 22 maja 2019 r., zostaje przesunięta na dzień 30 maja 2019 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2019 nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz