Czy cienka kapitalizacja dotyczy leasingu operacyjnego

Zdaniem sądów, podział raty na część odsetkową i kapitałową występuje jedynie w leasingu finansowym. Jednak skarbówka twierdzi, że koszty finansowania dłużnego dotyczą także leasingu operacyjnego.
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306089980-Podatek-dochodowy-czy-cienka-kapitalizacja-dotyczy-leasingu-operacyjnego.html