Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-08-14 19:30:00 RUBICON RUBICON PARTNERS SA (38/2020) Zmiany w składzie rady nadzorczej PAP - Emitent
2020-08-14 19:26:00 RUBICON RUBICON PARTNERS SA (37/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA PAP - Emitent
2020-08-14 19:24:00 POZBUD POZBUD T&R SA (37/2020) Informacja na temat reorganizacji Grupy - aktualizacja. PAP - Emitent
2020-08-14 19:11:00 ALTUSTFI ALTUS SA (37/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie PAP - Emitent
2020-08-14 19:05:00 ALTUSTFI ALTUS SA (36/2020) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. PAP - Emitent
2020-08-14 18:56:00 POZBUD POZBUD T&R SA (36/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki. PAP - Emitent
2020-08-14 18:45:00 POZBUD POZBUD T&R SA (35/2020) Powołanie Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2020-08-14 18:44:00 BNPPPL BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr PAP - Emitent
2020-08-14 18:41:00 IMCOMPANY IMC SA (7/2020) ANNOUNCEMENT OF DIVIDENDS PAP - Emitent
2020-08-14 18:39:00 POZBUD POZBUD T&R SA (34/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-08-14 18:36:00 FEERUM FEERUM SA (36/2020) Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego PAP - Emitent
2020-08-14 18:27:00 GAMEOPS GAMES OPERATORS SA (33/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki PAP - Emitent
2020-08-14 18:25:00 POZBUD POZBUD T&R SA (33/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne PAP - Emitent
2020-08-14 17:37:00 INTERFERI INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P PAP - Emitent
2020-08-14 17:26:00 BNPPPL BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (29/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy PAP - Emitent
2020-08-14 17:18:00 RONSON RONSON DEVELOPMENT SE (29/2020) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości PAP - Emitent
2020-08-14 16:51:00 AIGAMES ALL IN! GAMES SA (37/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach PAP - Emitent
2020-08-14 16:42:00 AIGAMES ALL IN! GAMES SA (36/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze PAP - Emitent
2020-08-14 16:03:00 ECHO ECHO INVESTMENT SA (29/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2020-08-14 15:53:00 PROVIDENT INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (31/2020) Holdings in Company PAP - Emitent