Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-05-22 20:30:00 CPGROUP CAPITAL PARK SA (24/2019) wyłączenie z konsolidacji jednostek zależnych od Emitenta. PAP - Emitent
2019-05-22 19:42:00 PBKM POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr PAP - Emitent
2019-05-22 19:41:00 TIM TIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr PAP - Emitent
2019-05-22 19:39:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (18/2019) Wniosek dotyczący podziału zysku PAP - Emitent
2019-05-22 19:32:00 SOHODEV SOHO DEVELOPMENT SA (19/2019) Procedura sprzedaży aktywów - udziały w Cracovia Property Sp. z o.o. - aktualizacja PAP - Emitent
2019-05-22 19:00:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2019-05-22 18:55:00 11BIT 11 BIT STUDIOS SA (8/2019) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. PAP - Emitent
2019-05-22 18:54:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (8/2019) Ogłoszenie z dnia 22 maja PAP - Emitent
2019-05-22 18:51:00 REDAN REDAN SA (21/2019) Otrzymanie informacji o planowanej odmowie PAP - Emitent
2019-05-22 18:51:00 MLPGROUP MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr PAP - Emitent
2019-05-22 18:39:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (52/2019) Court registration of the change in the amount and structure of the Issuer's share capital. PAP - Emitent
2019-05-22 18:37:00 TXM TXM SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2019) Otrzymanie informacji o PAP - Emitent
2019-05-22 18:24:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (52/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. PAP - Emitent
2019-05-22 18:15:00 PCM Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na PAP - Emitent
2019-05-22 18:09:00 ORCOGROUP ORCO PROPERTY GROUP SA (7/2019) CPI FIM SA - raport finansowy za 1 kwartał 2019 PAP - Emitent
2019-05-22 18:03:00 PHN POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr PAP - Emitent
2019-05-22 17:53:00 GTC GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz PAP - Emitent
2019-05-22 17:52:00 ARCHICOM ARCHICOM SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego PAP - Emitent
2019-05-22 17:46:00 XTPL XTPL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr PAP - Emitent
2019-05-22 17:44:00 BOOMBIT-PDA BOOMBIT SA (5/2019) Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki PAP - Emitent