Key facts on

ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA
banki komercyjne
ING
116.00 zł 2020-10-26
12:35:26
-1.00 zł
-0.85%
application/pdf hold
Street ul. Sokolska 34
Postal code 40-086
City Katowice
Telephone +48 32 3577000
Fax +48 32 3577091
E-mail info@ing.pl
site www.ing.pl
Profile Ogólnopolski, uniwersalny bank oferujący usługi we wszystkich segmentach rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Ponadto poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi także działalność leasingową i faktoringową, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe.