News concerning

Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3.49 zł 2020-08-14
16:48:52
-0.01 zł
-0.29%
application/pdf underweight
Time Title
2020-07-23 18:46:00 BORYSZEW SA (25/2020) Powołanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję
2020-07-23 14:26:00 BORYSZEW SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
2020-07-23 14:21:00 BORYSZEW SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
2020-07-14 17:55:00 BORYSZEW SA (22/2020) Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję
2020-06-30 13:33:00 Sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew powinna nastąpić w III kw. '20
2020-06-30 08:21:00 EBITDA grupy Boryszew w II kw. będzie o ok. 50 proc. niższa niż wcześniej planowano
2020-06-29 20:58:00 BORYSZEW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-06-26 20:38:00 BORYSZEW SA (21/2020) Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z
2020-06-26 12:58:00 BORYSZEW SA (20/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
2020-06-26 12:56:00 BORYSZEW SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
2020-06-24 17:07:00 Boryszew mógł naruszyć w I kw. '20 kowenant finansowy dot. długu netto/EBITDA
2020-06-24 16:37:00 BORYSZEW SA (18/2020) Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
2020-06-15 16:16:00 BORYSZEW SA (17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
2020-06-15 16:15:00 BORYSZEW SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
2020-06-15 16:14:00 BORYSZEW SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
2020-05-29 13:33:00 BORYSZEW SA (14/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2020-05-29 12:09:00 Boryszew spodziewa się wzrostu produkcji w zakładach automotive w czerwcu i lipcu
2020-05-29 12:08:00 Boryszew spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu w III kw. '20
2020-05-28 20:21:00 BORYSZEW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-05-28 20:19:00 BORYSZEW SA Raport okresowy roczny za 2019 R