News concerning

ZPUE SA

ZPUE SA
urządzenia elektryczne
PUE
202.00 zł 2021-02-26
17:00:00
0.00 zł
0.00%
Time Title
2021-02-16 14:28:00 ZPUE SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał
2021-02-12 16:13:00 ZPUE SA (5/2021) Stanowisko Zarządu ZPUE S.A. dotyczące ogłoszonego
2021-02-03 16:00:00 ZPUE SA (4/2021) Negocjacje w sprawie zawarcia znaczącej umowy
2021-01-29 11:30:00 ZPUE SA (3/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
2021-01-28 17:16:00 ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622.542 akcji ZPUE po 176 zł/szt. (opis)
2021-01-28 16:41:00 ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622.542 akcji ZPUE po 176 zł/szt.
2021-01-28 16:27:00 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE SA
2021-01-28 11:27:00 ZPUE chce skupić do 622.542 akcji własnych
2021-01-28 11:06:00 ZPUE SA (2/2021) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie
2021-01-28 11:03:00 ZPUE SA (1/2021) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o
2020-12-21 14:59:00 ZPUE SA (36/2020) Zmiany w składzie Zarządu
2020-12-21 14:59:00 ZPUE SA (37/2020) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2020-11-27 20:40:00 ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-09-30 17:13:00 ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-08-25 17:55:00 ZPUE SA (35/2020) Informacje udzielone akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem
2020-07-20 18:35:00 ZPUE SA (34/2020) Uzupełniające informacje w sprawie znaczącej umowy
2020-07-17 16:59:00 ZPUE SA (33/2020) Zawarcie znaczącej umowy
2020-07-02 12:05:00 ZPUE SA (32/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 30.06.2020 r.
2020-07-01 16:00:00 ZPUE SA (31/2020) Otrzymanie koncesji
2020-06-30 15:59:00 ZPUE SA (30/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.