News concerning

ZPUE SA

ZPUE SA
urządzenia elektryczne
PUE
172.00 zł 2020-08-14
16:36:58
-3.00 zł
-1.71%
Time Title
2020-07-20 18:35:00 ZPUE SA (34/2020) Uzupełniające informacje w sprawie znaczącej umowy
2020-07-17 16:59:00 ZPUE SA (33/2020) Zawarcie znaczącej umowy
2020-07-02 12:05:00 ZPUE SA (32/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 30.06.2020 r.
2020-07-01 16:00:00 ZPUE SA (31/2020) Otrzymanie koncesji
2020-06-30 15:59:00 ZPUE SA (30/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
2020-06-30 15:34:00 ZPUE SA (29/2020) Zawarcie istotnej umowy
2020-06-03 14:34:00 ZPUE SA (28/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał
2020-05-29 08:19:00 ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-13 12:36:00 ZPUE SA (27/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-05-12 15:23:00 ZPUE SA (26/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019
2020-04-29 12:51:00 ZPUE SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR
2020-04-03 17:02:00 ZPUE SA (24/2020) Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
2020-03-31 18:20:00 ZPUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-03-31 18:17:00 ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-31 16:42:00 ZPUE SA (23/2020) Informacja o nabyciu ZCP
2020-03-03 18:52:00 ZPUE SA (22/2020) Zawarcie istotnej umowy kredytu
2020-03-03 10:12:00 ZPUE SA (20/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach emitenta
2020-03-02 16:02:00 ZPUE SA (20/2020) Nabycie nieruchomości przez Emitenta
2020-03-02 15:15:00 ZPUE SA (19/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-03-02 15:13:00 ZPUE SA (18/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej