News concerning

Ambra SA

Ambra SA
napoje
AMB
17.80 zł 2020-08-13
15:32:18
0.05 zł
0.28%
Time Title
2020-07-22 13:33:00 AMBRA SA (4/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
2020-06-03 15:01:00 AMBRA SA (3/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2020-05-29 17:38:00 AMBRA SA (2/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2020-05-27 16:21:00 Millennium DM obniżył rekomendację dla Ambry do "akumuluj"
2020-05-13 08:27:00 Ambra ocenia, że ograniczenia związane z pandemią mogą negatywnie wpłynąć na zakupy produktów grupy
2020-05-13 06:58:00 Wyniki Ambry w III kw. roku obrotowego 2019/20 vs. konsensus PAP (tabela)
2020-05-13 06:25:00 AMBRA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2020-03-31 09:18:00 AMBRA SA (1/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
2020-02-25 14:38:00 Ambra chce w II półroczu 2019/2020 rosnąć z 8 proc. zwyżką rynku wina
2020-02-25 14:03:00 Ambra może wydać 2-3 mln euro na zakup sklepów w Czechach
2020-02-24 09:14:00 Przychody grupy Ambra w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 wzrosły o 12,4 proc.
2020-02-24 06:10:00 AMBRA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-11-20 17:26:00 AMBRA SA (8/2019) Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za
2019-11-13 06:49:00 Wyniki Ambry w I kw. roku obrotowego 2019/20 vs. konsensus PAP (tabela)
2019-11-13 06:38:00 AMBRA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-10-28 17:05:00 AMBRA SA (7/2019) Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
2019-10-17 08:24:00 AMBRA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym
2019-10-17 08:22:00 AMBRA SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej
2019-10-16 18:17:00 Ambra wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję
2019-10-16 18:11:00 AMBRA SA (4/2019) Informacja o dywidendzie