News concerning

Pragma Inkaso SA

Pragma Inkaso SA
wierzytelności
PRI
7.02 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-08-12 16:23:00 PRAGMA INKASO SA (32/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 sierpnia 2020 roku
2020-08-10 15:14:00 PRAGMA INKASO SA (31/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3
2020-08-10 15:13:00 PRAGMA INKASO SA (30/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
2020-08-07 08:54:00 PRAGMA INKASO SA (29/2020) Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 3
2020-08-06 14:04:00 PRAGMA INKASO SA (28/2020) Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
2020-08-06 13:58:00 PRAGMA INKASO SA (27/2020) Umorzenie części obligacji serii G
2020-08-05 12:54:00 PRAGMA INKASO SA (26/2020) Dokonanie płatności tytułem wcześniejszej spłaty obligacji
2020-07-23 10:59:00 PRAGMA INKASO SA (25/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
2020-07-22 15:53:00 PRAGMA INKASO SA (24/2020) Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G
2020-07-15 14:53:00 PRAGMA INKASO SA (23/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-07 14:59:00 PRAGMA INKASO SA (22/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2020-07-07 14:41:00 PRAGMA INKASO SA (21/2020) Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
2020-07-07 14:31:00 PRAGMA INKASO SA (20/2020) Podjęcie decyzji o częściowym przedterminowym wykupie obligacji
2020-06-26 17:27:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-06-05 20:21:00 PRAGMA INKASO SA (19/2020) Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2
2020-06-05 20:12:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-06-05 20:08:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-06-01 15:01:00 PRAGMA INKASO SA (18/2020) Informacja dodatkowa dotycząca powodów dokonania zmiany publikacji raportów okresowych
2020-05-27 19:37:00 PRAGMA INKASO SA (17/2020) Istotna Informacja.
2020-05-25 16:13:00 PRAGMA INKASO SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.