News concerning

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
5.12 zł 2021-05-11
16:45:04
-0.08 zł
-1.54%
Time Title
2021-05-06 14:28:00 QUERCUS TFI SA (21/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
2021-05-05 09:03:00 QUERCUS TFI SA (20/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-04-29 15:54:00 QUERCUS TFI SA (19/2021) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
2021-04-22 17:07:00 QUERCUS TFI SA (18/2021) Rejestracja akcji serii D
2021-04-22 16:42:00 QUERCUS TFI SA (17/2021) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D
2021-04-20 19:13:00 Dynamika wyników Quercus TFI w II kw. może być jeszcze lepsza niż za I kw. - Buczek
2021-04-20 08:51:00 Zysk netto Quercus TFI wyniósł w I kw. 2021 r. 2,7 mln zł
2021-04-20 06:44:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy kwartalny 1/2021 SA-Q
2021-04-16 11:45:00 QUERCUS TFI SA (16/2021) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
2021-04-08 17:12:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy za 2020 SA-R
2021-04-08 12:49:00 QUERCUS TFI SA (15/2021) Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
2021-04-03 10:40:00 QUERCUS TFI SA (14/2021) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego
2021-04-02 22:16:00 QUERCUS TFI SA (13/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-03-31 19:03:00 DM BDM rekomenduje "kupuj" Quercus TFI
2021-03-31 08:32:00 Zysk netto Quercus TFI wyniósł w 2020 r. 17,9 mln zł
2021-03-31 06:42:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy za 2020 SA-R
2021-03-30 17:09:00 QUERCUS TFI SA (12/2021) Zawiadomienie uzyskane na podstawie ustawy o ofercie publicznej
2021-03-24 14:54:00 QUERCUS TFI SA (11/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu,
2021-03-02 08:00:00 QUERCUS TFI SA (10/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-02-17 18:46:00 QUERCUS TFI SA (9/2021) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - korekta