News concerning

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
7.20 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-09-15 18:23:00 CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
2020-09-02 17:23:00 CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
2020-08-20 17:20:00 CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-08-20 17:12:00 CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
2020-07-29 21:32:00 CPD SA (25/2020) Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta
2020-07-29 06:13:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-07-24 20:39:00 CPD SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-17 18:19:00 CPD SA (23/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-10 18:45:00 CPD SA (22/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-03 22:00:00 CPD SA (21/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2020-07-03 21:19:00 CPD SA (20/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-06-25 18:55:00 CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2020-06-24 20:11:00 CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2020-06-18 23:09:00 CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
2020-06-02 18:51:00 CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę
2020-06-02 18:31:00 CPD SA (16/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
2020-05-28 15:47:00 CPD SA (15/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-05-27 17:26:00 CPD SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.
2020-05-14 17:18:00 CPD SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
2020-05-07 19:51:00 CPD SA (12/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia