News concerning

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6.20 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2020-02-03 17:09:00 CPD SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2020-01-31 17:38:00 CPD SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
2020-01-29 17:55:00 CPD SA (2/2020) Ustanowienie zabezpieczeń
2020-01-28 17:39:00 CPD SA (1/2020) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółki zależne Emitenta
2019-12-20 23:37:00 CPD SA (27/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń
2019-12-06 16:37:00 CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
2019-12-05 16:52:00 CPD SA (26/2019) Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania
2019-11-28 17:58:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-10-30 17:07:00 CPD SA (25/2019) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa
2019-09-27 19:33:00 CPD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-09-23 18:57:00 CPD SA (24/2019) Zmiany w Zarządzie
2019-09-19 11:48:00 CPD SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
2019-09-18 19:47:00 CPD SA (23/2019) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa
2019-08-01 12:38:00 CPD SA (22/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2019-08-01 12:22:00 CPD SA (21/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2019-07-16 16:30:00 CPD SA (20/2019) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej.
2019-06-28 17:21:00 CPD SA (19/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2019-06-28 16:52:00 CPD SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
2019-06-27 17:52:00 CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-06-27 17:39:00 CPD SA Raport okresowy roczny za 2018 R