News concerning

Kupiec SA

Kupiec SA
logistyka
KPC
1.15 zł
0.00 zł
0.00%
Time Title
2017-07-19 18:20:00 Kupiec przekazał zysk za '16 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na buy back
2017-06-23 17:17:00 Kupiec chce przekazać zysk za '16 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na buy back
2016-07-13 16:06:00 Kupiec wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za '15
2016-06-16 08:47:00 Kupiec chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '15 (popr.)
2016-06-15 18:56:00 Kupiec wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za '15
2015-05-07 08:54:00 BVT wypłaci 2,66 zł dywidendy na akcję z zysku za '14
2015-04-13 08:34:00 KUPIEC SA Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta
2015-03-11 11:57:00 KUPIEC SA Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce BVT S.A.
2015-02-13 09:01:00 KUPIEC SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-01-29 08:51:00 KUPIEC SA Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
2015-01-28 14:46:00 KUPIEC SA Zbycie akcji własnych
2015-01-19 08:46:00 KUPIEC SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
2014-11-14 10:38:00 KUPIEC SA Uzupełnienie do raportu nr 12/2014
2014-10-31 12:58:00 KUPIEC SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku
2014-10-16 10:27:00 BVT, spółka zależna Kupca, kupiła pakiet wierzytelności wart ok. 60 mln zł
2014-10-15 10:01:00 KUPIEC SA Nabycie pakietu wierzytelności przez BVT Sp. z o.o.
2014-10-09 12:47:00 KUPIEC SA Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce BVT S.A.
2014-10-08 08:08:00 KUPIEC SA transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną - korekta raportu nr 9/2014
2014-10-07 13:49:00 KUPIEC SA - transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
2014-10-02 09:56:00 KUPIEC SA Rejestracja przekształcenia Spółki BVT Sp. z o.o. w BVT S.A.