News concerning

Torpol SA

Torpol SA
inżynieria lądowa i wodna
TOR
14.10 zł 2020-08-12
17:00:00
0.50 zł
3.68%
application/pdf suspended
Time Title
2020-08-03 15:25:00 TORPOL SA (30/2020) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
2020-07-29 14:16:00 TORPOL SA (29/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2020-07-29 13:33:00 TORPOL SA (28/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.
2020-06-30 19:44:00 TORPOL SA (27/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.
2020-06-26 15:05:00 TORPOL SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2020-06-25 22:14:00 TORPOL SA (25/2020) Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję
2020-06-25 19:06:00 Torpol wypłaci 0,9 zł dywidendy na akcję
2020-06-25 18:56:00 TORPOL SA (24/2020) Informacja o wypłacie dywidendy
2020-06-25 18:51:00 TORPOL SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku
2020-06-17 23:31:00 TORPOL SA (22/2020) Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję
2020-06-17 07:37:00 TORPOL SA (21/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego
2020-06-03 07:43:00 TORPOL SA (20/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego
2020-05-29 10:15:00 TORPOL SA (19/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku
2020-05-29 10:05:00 TORPOL SA (18/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku
2020-05-22 17:17:00 TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-22 07:50:00 TORPOL SA (17/2020) Zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych
2020-05-21 07:21:00 Torpol planuje wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję
2020-05-20 20:13:00 TORPOL SA (16/2020) Rekomendacja podziału zysku za 2019 rok i wypłaty dywidendy
2020-05-14 22:04:00 Grupa Torpol miała w I kwartale 7,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
2020-05-14 21:47:00 TORPOL SA (15/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 roku