News concerning

Marvipol Development SA

Marvipol Development SA
wynajem nieruchomości
MVP
6.06 zł 2021-01-15
17:00:00
-0.10 zł
-1.62%
Time Title
2021-01-13 09:43:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (1/2021) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
2021-01-11 15:25:00 Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)
2020-12-04 18:16:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (56/2020) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
2020-12-01 17:57:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (55/2020) Zawarcie umów kredytowych w ramach
2020-11-27 06:42:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-23 20:36:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (54/2020) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
2020-11-10 12:34:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (53/2020) Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AC Emitenta
2020-10-28 14:55:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (52/2020) Nabycie przez Emitenta obligacji celem umorzenia
2020-10-28 09:44:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (51/2020) Asymilacja obligacji serii Z, AA i AB
2020-10-19 18:04:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (50/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
2020-10-16 12:53:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (49/2020) Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu magazynowego w okolicy Wrocławia
2020-10-07 15:56:00 Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)
2020-10-06 18:51:00 Marvipol ustanowił program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł
2020-10-06 18:41:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (48/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.
2020-10-05 11:06:00 Marvipol Development sprzedał w III kw. 160 lokali
2020-10-05 10:57:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (47/2020) Wstępna informacja o sprzedaży
2020-09-25 11:03:00 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. (46/2020) Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości
2020-09-11 16:51:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (45/2020) Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
2020-08-31 20:29:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (44/2020) Lista akcjonariuszy posiadających
2020-08-31 20:27:00 MARVIPOL DEVELOPMENT SA (43/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne