Macroeconomics

Indicator Value Date Previous value Date Source Minimum value Maximum value
Inflacja r/r 1.50 % 2019-03-15 1.50 % 2019-03-01 Eurostat 1.20 % 2.20 %
Inflacja m/m 0.30 % 2019-03-15 0.00 % 2019-01-17 Eurostat -0.30 % 1.00 %
Produkcja przemysłowa m/m 1.40 % 2019-03-13 -0.90 % 2019-02-13 Eurostat -1.70 % 1.40 %
Produkcja przemysłowa r/r -1.10 % 2019-03-13 -4.20 % 2019-02-13 Eurostat -4.20 % 3.80 %
Stopa pożyczek ECB 0.25 % 2019-03-07 0.25 % 2018-10-25 EBC 0.25 % 0.25 %
Stopa refinansowa ECB 0.00 % 2019-03-07 0.00 % 2019-01-24 EBC 0.00 % 0.00 %
Stopa oprocentowania depozytów ECB -0.40 % 2019-03-07 -0.40 % 2019-01-24 EBC -0.40 % -0.40 %
Produkt Krajowy Brutto r/r 1.10 % 2019-03-07 1.20 % 2019-01-31 Eurostat 1.10 % 2.50 %
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0.20 % 2019-03-07 0.20 % 2019-01-31 Eurostat 0.20 % 0.40 %
Sprzedaż detaliczna r/r 2.20 % 2019-03-05 0.80 % 2019-02-05 Eurostat 0.80 % 2.20 %
Sprzedaż detaliczna m/m 1.30 % 2019-03-05 -1.60 % 2019-02-05 Eurostat -1.60 % 1.30 %
Purchasing Managers' Index Services 52.80 pts 2019-03-05 51.20 pts 2019-02-05 Reuters 50.80 pts 55.20 pts
Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r 3.00 % 2019-03-04 3.00 % 2019-02-04 Eurostat 1.60 % 4.90 %
Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m 0.40 % 2019-03-04 -0.80 % 2019-02-04 Eurostat -0.80 % 0.80 %
Stopa bezrobocia 7.80 % 2019-03-01 7.90 % 2019-01-31 Eurostat 7.80 % 8.50 %
Purchasing Managers' Index 49.30 pts 2019-03-01 50.50 PLN 2019-02-01 Reuters 49.30 pts 56.60 pts
Podaż pieniądza M3 4.10 % 2019-01-28 3.70 % 2019-01-03 EBC 3.50 % 4.40 %