Macroeconomics

Indicator Value Date Previous value Date Source Minimum value Maximum value
Produkcja przemysłowa m/m -9.40 % 2020-01-22 -5.80 % 2019-12-19 GUS -9.40 % 10.70 %
Produkcja przemysłowa r/r 3.80 % 2020-01-22 1.40 % 2019-12-19 GUS -2.70 % 9.20 %
Koniunktura w budownictwie -0.70 pts 2020-01-22 -1.90 pts 2019-11-25 GUS -1.90 pts 6.20 pts
Koniunktura w przemyśle 3.20 pts 2020-01-22 -3.30 pts 2019-11-25 GUS -3.30 pts 4.10 pts
Koniunktura w handlu -0.30 pts 2020-01-22 3.60 pts 2019-11-25 GUS -0.30 pts 3.60 pts
Produkcja budowlano-montażowa m/m 23.70 % 2020-01-21 -0.40 % 2019-12-23 GUS -2.10 % 23.70 %
Produkcja budowlano-montażowa r/r -3.30 % 2020-01-21 -4.70 % 2019-12-23 GUS -4.70 % 27.20 %
Olej napędowy 5.19 PLN 2020-01-17 5.22 PLN 2020-01-10 BM Reflex 4.94 PLN 5.22 PLN
LPG 2.40 PLN 2020-01-17 2.41 PLN 2020-01-10 BM Reflex 1.96 PLN 2.41 PLN
Euro 95 4.97 PLN 2020-01-17 4.99 PLN 2020-01-10 BM Reflex 4.73 PLN 5.27 PLN
Superplus 98 5.30 PLN 2020-01-17 5.32 PLN 2020-01-10 BM Reflex 5.06 PLN 5.56 PLN
Inflacja r/r 3.40 % 2020-01-15 3.40 % 2020-01-07 GUS 1.20 % 3.40 %
Inflacja m/m 0.80 % 2020-01-15 0.80 % 2020-01-07 GUS -0.10 % 1.10 %
Bilans obrotów bieżących 1 457.00 mio EUR 2020-01-13 529.00 mio EUR 2019-12-16 NBP -1 400.00 mio EUR 2 316.00 mio EUR
Superplus 98 - PKN Orlen 5.32 PLN 2020-01-10 5.29 PLN 2020-01-03 BM Reflex 5.04 PLN 5.59 PLN
LPG PKN 2.44 PLN 2020-01-10 2.41 PLN 2020-01-03 BM Reflex 1.95 PLN 2.44 PLN
Euro 95 - PKN Orlen 5.00 PLN 2020-01-10 4.97 PLN 2020-01-03 BM Reflex 4.72 PLN 5.28 PLN
Olej napędowy - PKN 5.25 PLN 2020-01-10 5.22 PLN 2020-01-03 BM Reflex 4.93 PLN 5.25 PLN
Stopa redyskontowa NBP 1.75 % 2020-01-08 1.75 % 2019-12-04 NBP 1.75 % 1.75 %
Stopa referencyjna NBP 1.50 % 2020-01-08 1.50 % 2019-12-04 NBP 1.50 % 1.50 %