Events

Time Event
2020-01-22 GUS: Koniunktura w przemyśle (actual: 3.20 pts)
2020-01-22 GUS: Koniunktura w handlu (actual: -0.30 pts)
2020-01-22 GUS: Koniunktura w budownictwie (actual: -0.70 pts)
2020-01-22 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa r/r (actual: 3.80 % vs forecast: 6.10 %)
2020-01-22 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m (actual: -9.40 %)
2020-01-23 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (previous value: 5.90 %, forecast: 7.30 %)
2020-01-23 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m
2020-01-24 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2020-01-24 BM Reflex: Olej napędowy
2020-01-24 BM Reflex: LPG
2020-01-24 BM Reflex: LPG PKN
2020-01-24 BM Reflex: Euro 95
2020-01-24 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-01-24 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2020-01-24 BM Reflex: Superplus 98
2020-01-24 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia
2020-01-31 BM Reflex: Olej napędowy
2020-01-31 BM Reflex: LPG
2020-01-31 BM Reflex: LPG PKN
2020-01-31 BM Reflex: Superplus 98