Market news

Time Company Title Source
2019-08-23 00:25:00 SFINKS SFINKS POLSKA SA (50/2019) Informacja nt. treści uchwał PAP - Emitent
2019-08-22 23:49:00 PRIMAMODA PRIMA MODA SA (9/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A. PAP - Emitent
2019-08-22 23:41:00 BENEFIT BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-08-22 23:20:00 SFINKS SFINKS POLSKA SA (49/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. PAP - Emitent
2019-08-22 23:11:00 KOMPUTRON KOMPUTRONIK SA (11/2019) Decyzja Zarządu o podjęciu działań w PAP - Emitent
2019-08-22 21:39:00 KRVITAMIN KRYNICA VITAMIN SA (18/2019) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny PAP - Emitent
2019-08-22 21:14:00 ELBUDOWA ELEKTROBUDOWA SA (88/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności PAP - Emitent
2019-08-22 21:09:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2019) PAP - Emitent
2019-08-22 20:47:00 EVEREST CAPITAL (14/2019) Nabycie celem umorzenia obligacji serii K PAP - Emitent
2019-08-22 20:19:00 RADPOL RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 P PAP - Emitent
2019-08-22 19:47:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2019) PAP - Emitent
2019-08-22 18:52:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2019-08-22 18:47:00 COMPERIA COMPERIA.PL SA (10/2019) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PAP - Emitent
2019-08-22 18:44:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (72/2019) Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu PAP - Emitent
2019-08-22 18:42:00 IPOPEMA IPOPEMA SECURITIES SA (8/2019) Zwołanie i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAP - Emitent
2019-08-22 18:23:00 MOSTALZAB MOSTOSTAL ZABRZE SA (40/2019) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki związanych ze scaleniem akcji Spółki PAP - Emitent
2019-08-22 18:14:00 APATOR APATOR SA (44/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-08-22 18:05:00 URSUS URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (62/2019) Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta PAP - Emitent
2019-08-22 18:03:00 PCCROKITA PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-08-22 18:03:00 URSUS URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (61/2019) Informacja dot. spółki zależnej PAP - Emitent