Market news

Time Company Title Source
2020-07-15 19:03:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2020-07-15 18:35:00 IDEABANK IDEA BANK SA (71/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ PAP - Emitent
2020-07-15 18:35:00 PEKABEX POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (33/2020) Przekroczenie PAP - Emitent
2020-07-15 18:34:00 BSCDRUK AR PACKAGING POZNAŃ SA (51/2020) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego PAP - Emitent
2020-07-15 18:09:00 ZASTAL ZASTAL SA (10/2020) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2020-07-15 17:57:00 SFINKS SFINKS POLSKA SA (25/2020) Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego PAP - Emitent
2020-07-15 17:56:00 FON FON SE (22/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company PAP - Emitent
2020-07-15 17:55:00 GTC GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2020) Wydarzenia, które potencjalnie mogą PAP - Emitent
2020-07-15 17:49:00 PBKM POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (22/2020) Aktualizacja PAP - Emitent
2020-07-15 17:47:00 QUERCUS QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2020) Informacja PAP - Emitent
2020-07-15 17:46:00 VRG VRG SA (42/2020) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2020-07-15 17:42:00 TAURONPE TAURON POLSKA ENERGIA SA (30/2020) Treść uchwał poddanych pod PAP - Emitent
2020-07-15 17:38:00 INTERFERI INTERFERIE SA (23/2020) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2020 r. PAP - Emitent
2020-07-15 17:21:00 JHMDEV JHM DEVELOPMENT SA (19/2020) Powzięcie informacji o wydaniu decyzji PAP - Emitent
2020-07-15 17:14:00 LENTEX LENTEX SA (28/2020) Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2020 PAP - Emitent
2020-07-15 17:11:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (25/2020) Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. PAP - Emitent
2020-07-15 17:01:00 DEKPOL DEKPOL SA (17/2020) Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A. PAP - Emitent
2020-07-15 16:45:00 VOTUM VOTUM SA (36/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. PAP - Emitent
2020-07-15 16:36:00 TAURONPE TAURON POLSKA ENERGIA SA (29/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. na VI wspólną kadencję PAP - Emitent
2020-07-15 16:36:00 VENTUREIN VENTURE INC SA (16/2020) Inwestycja w Spółkę Portfelową Infermedica i sprzedaż części posiadanego pakietu PAP - Emitent