Dostępne instrumenty

Zapewniamy również dostęp do inwestycji na giełdach globalnych towarowych. Od Tokio aż do Nowego Jorku – tam nasi Klienci obracają instrumentami opartymi na towarach, walutach lub stopach procentowych.