Dostępne rynki

Podstawowym obszarem naszej działalności są parkiety lokalne: GPW oraz BondSpot. Oferujemy naszym klientom usługi dotyczące obrotu akcjami, obligacjami i instrumentami pochodnymi.

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej zapewnia również klientom dostęp do wszystkich znaczących rynków, na których odbywa się obrót akcjami. Nasi klienci bez problemu mogą zawierać transakcje na większości światowych giełd.

Zapewniamy również dostęp do inwestycji na giełdach globalnych towarowych. Od Tokio aż do Nowego Jorku – tam nasi Klienci obracają instrumentami opartymi na towarach, walutach lub stopach procentowych.

 

W obrocie  akcjami zagranicznymi oraz jednostkami ETF zlecenia realizowane są za pośrednictwem:

  • Cowen Execution Services Ltd,
  • Jane Street Financial Ltd,
  • ATA Invest

Transakcje w obrocie kontraktami terminowymi zagranicznymi realizowane są za pośrednictwem:

  • J.P. Morgan AG