Ekran główny i informacje

Ekran główny

 

Główny ekran aplikacji zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań, właściwych dla mDM for iPad.
Wartości te dają znacznie szerszy obraz rynku, niż standardowe notowania kursowe.
Elementy głównego ekranu są ze sobą dynamicznie połączone.

Dotknięcie dowolnego wiersza notowań powoduje wyświetlenie wykresu dla wybranego instrumentu. Jednocześnie bieżącymi wartościami wypełnia się formatka OneTouch.

Jeśli wybierając wiersz notowań dotkniesz konkretną ofertę Kupna lub Sprzedaży system automatycznie przygotuje możliwość wysłania zlecenia z limitem przeciwstawnym do wybranej oferty. Parametry zlecenia można swobodnie modyfikować.

W dolnej części ekranu wyświetlane są aktywne zlecenia - ekran  można powiększyć lub pomniejszyć  jednym dotknięciem.

Przegląd informacji dla instrumentu

Dla każdego instrumentu śledzić można jego wykres, oferty, transakcje i szczegóły.
Domyślnym oknem przeglądu informacji o instrumencie jest jego wykres - okno możemy powiększać i zmniejszać - jednym dotknięciem. Wykres wyświetlać można dla różnych interwałów oraz zmieniać jego typ.

Zakładka oferty pokazuje dostępne aktualnie na rynku oferty kupna i sprzedaży dla danego waloru z liczbą ofert, limitem ceny i wolumenem. Kolejna zakładka pokazuje transakcje zawarte na danym walorze z czasem, wolumenem i kursem. Szczegóły to szczegółowe informacje o danym instrumencie, takie jak maksymalny i minimalny kurs, oraz maksymalne i minimalne widełki cenowe.