Instalacja i struktura

Instalacja i logowanie

 

Aplikację  mDM for iPad można pobrać z App Store. W wyszukiwarce należy wpisać „mDM for iPad” - po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji możemy się zalogować.

Login i hasło są takie same jak do pozostałych systemów transakcyjnych Biura Maklerskiego mBanku. Jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek maklerski, możesz się w każdej chwili między nimi przełączać.

Struktura aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji mDM for iPad wyświetlany jest panel główny, który jest pulpitem sterowania dla rachunku maklerskiego. Przełączanie pomiędzy kolejnymi ekranami aplikacji zapewnia zawsze dostępne menu nawigacyjne w dolnej części ekranu. mDM for iPad oferuje osiem podstawowych ekranów: Główny, Portfel - stan  aktywów,  Zapisy z Prawem Poboru i IPO, Komunikaty –  wysłane przez BM mBanku,  Odrzucone - lista odrzuconych dyspozycji, Ustawienia- dostosowanie systemu i  Pomoc – kompleksowy opis funkcjonalności aplikacji.