Zlecenia specjalne - Łowca okazji i Zlecenia ochronne

Prezentujemy nowe typy zleceń automatycznych, znane z rynku OTC, a teraz dostępne w mBM również na rynku giełdowym:

- Zlecenie ochronne
- Zlecenie Łowca okazji

Zlecenie ochronne

Zlecenie ochronne, a konkretniej zestaw warunków realizacji zlecenia ochronnego, pozwala na jednoczesną realizację zysku i ochronę przed stratą. Zlecenie ochronne jest szczególnie przydatne przy braku możliwości śledzenia aktualnych notowań.

Zabezpieczenie pozycji polega na złożeniu zlecenia z warunkiem TAKE PROFIT i/lub STOP LOSS i/lub TRAILING STOP.

  • warunek TAKE PROFIT to automatyczna realizacja zysków, gdy cena danego instrumentu osiągnie zdefiniowany poziom.
  • STOP LOSS minimalizuje straty - jeśli cena danego instrumentu podąża w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez inwestora, zamyka pozycję na zadanym poziomie.
  • TRAILING STOP podobnie jak STOP LOSS minimalizuje straty, i dodatkowo, inaczej niż sztywny STOP LOSS przesuwa się wraz ze zmianami notowań, dynamicznie podciągając poziom Stop Loss. Zmniejsza w ten sposób potencjalną stratę, chroniąc jednocześnie zyski przed gwałtowną zmianą kursu.


 

Zlecenie Łowca okazji

Łowca okazji pozwala na rejestrację kilku zleceń, których wysłanie na GPW zależeć będzie od ustalonego przez inwestora warunku w relacji do kursu lub oferty kupna/sprzedaży.

Spełnienie warunku spowoduje automatyczne i natychmiastowe wysłanie zlecenia na GPW. Zlecenie nazwaliśmy Łowcą okazji, ponieważ umożliwia zapolowanie na atrakcyjne cenowo okazje na rynku nawet wtedy, kiedy nie ma możliwości śledzenia bieżących notowań.

Co najciekawsze - Łowca okazji pozwala na rejestrację kilku zleceń bez konieczności posiadania pokrycia w środkach na wszystkie. Taka funkcja pozwala na maksymalne wykorzystanie środków w celu atrakcyjnego zakupu walorów na GPW.

 

 

Korzystanie ze Zleceń specjalnych oznacza akceptację sposobu ich działania, ryzyka i wyłączeń odpowiedzalności ich dotyczących

W zrozumieniu idei ich funkcjonowania bardzo pomocne będą filmy i instrukcje dotyczące Zleceń specjalnych w stacjonarnym Serwisie Transakcyjnym (Promak) i Serwisach Mobilnych (iPad & Tablet).

Zlecenia specjalne w Serwisie Transakcyjnym - instrukcja
Zlecenia specjalne w Serwisach Mobilnych - instrukcja


Zlecenia specjalne w praktyce - nagranie webinaru.

Pełnię możliwości Zleceń specjalnych wykorzystasz na rachunku inwestycyjnym w BM mBanku: