Otwórz rachunek

 

Rachunek maklerski otworzysz wyłącznie elektronicznie wypełniając:

Form

 

 

Swoją tożsamość potwierdzisz:

 • zdalnie, bez wychodzenia z domu

  • jeśli posiadasz ważny polski dowód osobisty i chcesz założyć rachunek indywidualny na osobę fizyczną

lub

 • w Biurze Maklerskim na ul. prostej 20 w Warszawie, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku i umówieniu wizyty :

  • posiadasz ważny polski dowód osobisty, ale wolisz zawrzeć umowę osobiście lub,

  • nie posiadasz polskiego obywatelstwa, polskiego dowodu osobistego i legitymujesz się paszportem lub,

  • jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby lub nie będziesz beneficjentem rzeczywistym rachunku, o który wnioskujesz lub,

  • chcesz założyć rachunek z pełnomocnikiem.

 

Jeśli chcesz założyć rachunek na spółkę skontaktuj się z nami.

 

Do otwarcia rachunku przez osobę fizyczną potrzebne są:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • dane Urzędu Skarbowego, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania

 • numer należącego do Ciebie rachunku bankowego do dokonywania wypłat z rachunku maklerskiego

 

Jeśli chcesz potwierdzić tożsamość elektronicznie bez wychodzenia z domu, przed wypełnieniem wniosku wykonaj zdjęcia (np. telefonem) lub skany, dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Poprosimy Cię o dodanie na formularzu 4 załączników:

 • obu stron dowodu osobistego oraz

 • obu stron prawa jazdy lub strony paszportu ze zdjęciem i dowolnej innej strony paszportu

 

Jeśli nie posiadasz paszportu ani prawa jazdy załącz skany dwóch wybranych dokumentów z listy:

 • karta pobytu
 • legitymacja studencka/szkolna - jeśli zawiera PESEL
 • legitymacja emeryta-rencisty
 • książeczka wojskowa/żeglarska
 • legitymacja służbowa - jeśli zawiera PESEL
 • decyzja podatkowa - jeśli zawiera PESEL
 • polisa ubezpieczeniowa

Dokumenty załączone do wniosku powinny zawierać wyłącznie Twoje dane osobowe. Jeśli na skanach lub zdjęciach będą znajdować się dane osobowe osób trzecich, będziemy musieli usunąć pliki, a Twój wniosek zostanie odrzucony.

Skany lub zdjęcia dokumentu muszą być wyraźne tak by umożliwić swobodny odczyt danych i obrazów, nie mogą być niczym przysłonięte ani rozmyte. Przy wykonywaniu zdjęcia należy zapewnić równomierne oświetlenie: unikać odbicia światła i głębokiego cienia na fotografowanym dokumencie. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 4 MB, akceptowane formaty to: JPG, PNG i PDF.

Pamiętaj, żeby przesłane zdjęcia dokumentów były kolorowe.

 

Elektroniczne zawarcie umowy krok po kroku:

 1. Wypełniasz internetowy wniosek,

  a)Jeśli wybrałeś zdalne potwierdzenie tożsamości - dodajesz czytelne skany lub zdjęcia:

  - obu stron ważnego dowodu osobistego oraz

  - dwóch stron prawa jazdy lub paszportu(albo dwóch innych dokumentów zawierających Twoje imię, nazwisko i numer PESEL).

  Jeśli posiadasz rachunek w mBanku i legitymujesz się w banku dowodem osobistym zaznacz tę opcję we wniosku, nie będziesz musiał załączać skanów dokumentu tożsamości.

  b)Jeśli wybrałeś potwierdzenie tożsamości w Biurze Maklerskim ul. Prosta 20 w Warszawie, po wypełnieniu wniosku i umówieniu wizyty możesz udać sie do Biura Maklerskiego z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia tożsamości.

 2. Po tym jak otrzymamy Twój wniosek i potwierdzimy Twoją tożsamość, przygotujemy dla Ciebie dokumenty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku. Prześlemy je w wiadomości e-mail w formie zaszyfrowanego załącznika. Hasło do jego otwarcia otrzymasz w wiadomości SMS.

 3. Aby aktywować rachunek inwestycyjny, wyślij przelew weryfikacyjny na podany w umowie rachunek klienta do wpłat w Biurze maklerskim mBanku (nr NRB dla przelewów pieniężnych). Przelej środki z należącego do Ciebie rachunku, który podałeś w formularzu rejestracyjnym (muszą zgadzać się imię, nazwisko i adres).

 4. Po zaksięgowaniu i weryfikacji przez nas wpłaty otrzymasz e-mail potwierdzający aktywację rachunku oraz SMS z hasłem do logowania do Serwisu mInwestor . Możesz się zalogować i zawierać pierwsze transakcje.