ETF w ofercie BM mBanku

ETF - Exchange Traded Funds, czyli fundusze, którymi od 1993 roku handluje się na giełdach, dające ekspozycję na praktycznie każdy rynek na świecie. Mamy ich ponad 200 w ramach rynków zagranicznych w BM mBanku i 5 na GPW:

- ETFWIG20L, ETFDAX i ETFSP500, których emitentem jest Lxor Asset Management
- BETAW20TR i BETAM40TR, których emitentem jest Agio Funds TFI

Exchange Traded Fund (ETF) to zazwyczaj pasywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Zadaniem funduszy ETF jest śledzenie i odwzorowywanie zachowania instrumentu bazowego, którym mogą być indeksy giełdowe, indeksy obligacyjne, surowce, waluty lub inne instrumenty.

ETF (jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa) są notowane na giełdach jak akcje i handluje się nimi jak akcjami - na rynku kasowym i z prowizjami z rynku kasowego. Są wobec tego kilka razy tańsze od jednostek funduszy inwestycyjnych i bardziej płynne od nich, bo oferowane na publicznym rynku giełdowym. Np. na giełdach zagranicznych jest to 0,29% (min. 19 PLN), na GPW 0,39% (min. 3 PLN).

Zobacz w 2 minuty jak działa ETF - lapidarna forma Bloomberg Business:

Chcesz pogłębić temat? Zobacz solidną godzinę wykładu p. Kamila Szymańskiego z BM mBanku o tajemnicach funduszy ETF:

Opracowania na temat funduszy ETF i rynków zagranicznych znajdzesz w sekcji Analizy i Rekomendacje/Rynki zagraniczne

Materiały GPW na temat funduszy ETF.

Lista zagranicznych ETF w ofercie BM mBanku.

Masz konkretne pytanie? dzwoń i pisz, 22 697 49 49 / 48 52, mbm@mbank.pl.