Jak działamy?

Stałą opiekę nad rachunkami klientów Private Banking & Wealth Management mBanku sprawują wykwalifikowani doradcy, którzy jako pierwsi w Polsce uzyskali certyfikaty Ekspertów Planowania Finansowego (EFPA EFP). Private Banking & Wealth Management mBanku umożliwia klientom wybór jednego z trzech modeli zarządzania majątkiem:

1. Doradztwo inwestycyjne indywidulane i modelowe

To usługa polegająca na rekomendowaniu Klientowi instrumentów finansowych, starannie wyselekcjonowanych przez zespół doradców inwestycyjnych mWM. Klient bazując na pisemnej rekomendacji doradcy inwestycyjnego sam podejmuje decyzję o dokonaniu transakcji, której przedmiotem jest rekomendowany instrument finansowy. Usługa doradcza obejmuje opracowanie szczegółowej strategii inwestycyjnej, a następnie w ramach realizacji przyjętej strategii aktywnym rekomendowaniu transakcji odnoszących się do konkretnych instrumentów  finansowych. Doradztwo inwestycyjne w mWM przyjmuje formę rekomendacji indywidualnych (doradztwo indywidualne) lub portfela modelowego (doradztwo modelowe).

Przy współpracy z Doradcą, Klient precyzyjnie określa m.in. takie kwestie jak poziom dopuszczalnego ryzyka inwestycyjnego, cel inwestycyjny, preferowany poziom płynności portfela, jego stopień dywersyfikacji, horyzont inwestycyjny, preferowane spektrum produktowe, jak również potencjalne ograniczenia związane z realizacją strategii. Na podstawie uzyskanych informacji Portfolio Manager opracowuje strategię inwestycyjną, która następnie jest stopniowo wdrażana z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.

2. Rozwiązania asset management.

Jest to model, w którym klient powierza Zarządzającym swoje aktywa, zgodnie z wcześniej wybraną strategią inwestycyjna.

3. Samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Rozwiązanie dla klientów, którzy od swojego opiekuna rachunku oczekują partnera do rozmów inwestycyjnych, a także przyjmowania i realizacji zleceń.

Do dyspozycji klientów jest nowoczesny serwis transakcyjny pozwalający na swobodne zlecanie transakcji, ciągły monitoring portfela i śledzenie zmian na bieżąco.

Większość transakcji można przeprowadzić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem serwisu internetowego lub poprzez Centrum Telefoniczne Private Banking, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Osoby preferujące bezpośrednią formę obsługi mogą spotkać się z opiekunem swojego portfela w placówce banku lub w wyznaczonym przez siebie miejscu.