Usługi wealth management

Usługi wealth management stanowią integralną część oferty private banking. W zakres usług wealth management wchodzą w szczególności usługi  maklerski: doradztwo inwestycyjne i zarządzania portfelem instrumentów finansowych, świadczone są przez bankowe biuro maklerskie działające pod nazwą Dom Maklerski mBanku, a także inne usługi z zakresu kompleksowego zarządzanie majątkiem, m.in. transfer międzypokoleniowy. Eksperci z dziedziny wealth management zapewniają również wsparcie w dziedzinie strukturyzowania transakcji biznesowych, takich jak przejmowanie spółek czy finansowanie złożonych projektów inwestycyjnych.

Fundament budowanych strategii zarządzania majątkiem i zarządzania aktywami stanowią analizy i rekomendacje przygotowywane przez ekspertów zatrudnionych w Grupie mBanku, jak również w podmiotach współpracujących, takich jak TFI, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, maklerzy i firmy ubezpieczeniowe. Stałą opiekę nad klientami korzystającymi z usług private banking & wealth management mBanku sprawują wykwalifikowani doradcy, którzy jako pierwsi w Polsce uzyskali certyfikaty Ekspertów Planowania Finansowego (EFPA EFP), będące potwierdzeniem ich najwyższych kompetencji.