Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BGŻ BNP Paribas S.A., która świadczy swoim klientom szeroki wachlarz usług maklerskich, w tym usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,  doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Dedykowane klientom Departamentu Bankowości Prywatnej usługi maklerskie, są odpowiedzią na ich rosnące oczekiwania w kwestii poszerzania zakresu i efektywności inwestycji. Jest to możliwe dzięki profesjonalnemu zespołowi doświadczonych Maklerów Papierów Wartościowych oraz Doradców Inwestycyjnych, którzy na bieżąco śledzą i analizują sytuację rynkową.

W usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych decyzja inwestycyjna pozostaje wyłącznie w gestii klienta. Jednak na bieżąco ma on dostęp do informacji o sytuacji na rynku finansowym, pozwalających podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne w określonych warunkach.

Natomiast w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, klient może podejmować decyzje na podstawie indywidualnych rekomendacji inwestycyjnych, które są przygotowywane w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz indywidualną sytuację materialną, a także przy uwzględnieniu preferencji inwestycyjnych klienta.

Usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, pozwala klientom na delegowanie zarządzania częścią lub całością posiadanych aktywów doświadczonemu zespołowi profesjonalistów. Indywidualne rozwiązania inwestycyjne, biorą m.in. pod uwagę cele inwestycyjne klienta do których zaliczyć należy chęć powiększenia, zabezpieczenia czy sprawnego zarządzania swoim majątkiem.

Kontakt

Szczegółowe informacje o naszej ofercie znajdują się na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl i pod numerem telefonu Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska +48 (22) 507-52-77