chcę dowiedzieć się
więcej o rachunku maklerskim, na którym
rachunek maklerski
jak zacząć inwestować i...
pierwsze kroki na giełdzie
 • obejrzeć bezpłatne szkolenie – Pierwsze kroki na giełdzie
 • nauczyć się składać zlecenia
 • wybrać rachunek maklerski dla siebie
zaczynamy
platformy

 

aplikacja mobilna mBank Giełda

 

masz możliwość składania zleceń na rynkach zagranicznych

możesz składać zlecenia na rynkach zagranicznych

obserwujesz notowania ze światowych giełd

obserwujesz notowania z giełd: polskiej i zagranicznych

otrzymujesz powiadomienia push o zrealizowanych zleceniach i innych zdarzeniach na rachunku

otrzymujesz powiadomienia push o zrealizowanych zleceniach i innych zdarzeniach na rachunku

pobierz aplikację mBank Giełda
Aplikacja mBank Giełda
 
platforma transakcyjna mInwestor

 

korzystasz z nowoczesnych wykresów

korzystasz z nowoczesnych wykresów

tworzysz własne widoki

tworzysz własne widoki

modyfikujesz zlecenia jednym kliknięciem

modyfikujesz zlecenia jednym kliknięciem


 

 

 

 

Aplikacja mInwestor

 
 
left slider arrow
right slider arrow
instrumenty
ponad 2 300 akcji z giełd amerykańskich i europejskich, np. Apple, Tesla, Microsoft oraz ponad 400 ETF-ów
giełda

 

sprawdź, jakie akcje i ETF-y oferujemy

 

nasze komunikaty
Zmieniamy regulaminy, taryfy oraz zasady wykonywania zleceń od 29.05.2023
27.04.2023 11:15
Zmieniamy regulaminy, taryfy oraz zasady wykonywania zleceń od 29.05.2023
rozwiń

 

Jakie dokumenty zmieniamy?

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym,
 2. Taryfa opłat i prowizji Biura maklerskiego mBanku,
 3. Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler,
 4. Taryfa Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler,
 5. Zasady wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze maklerskim mBanku.

 

rachunek inwestycyjny

 • W regulaminie uporządkowaliśmy zapisy co przełożyło się na to, że zwiększyła się liczba rozdziałów. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Ci odnaleźć informacje jakich potrzebujesz. Stworzyliśmy nowe rozdziały dotyczące m.in. blokad, wypowiedzeń rachunku inwestycyjnego lub debetów. Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz informacje na temat tego jak wygląda proces blokowania rachunku lub jego zamykania. Jeśli kiedykolwiek na Twoim rachunku powstanie debet to informacje na temat tego co to dla Ciebie oznacza również znajdziesz w odpowiednim rozdziale.
 • Poszerzyliśmy także słownik pojęć na początku naszego regulaminu, definicje jakie dodaliśmy znajdziesz w wykazie zmian.
 • Zmieniliśmy także zapisy i postanowienia w rozdziale dotyczącym produktów analitycznych. Nadal będziesz mieć możliwość korzystania z analiz. Zmieniliśmy definicję produktu analitycznego.

 

opłaty i prowizje  

 • W taryfie znajdziesz zmodyfikowany zapis dotyczący opłaty za depozyt od instrumentów zagranicznych. W poprzednich zmianach taryfy w lipcu 2022 wprowadziliśmy zapis, który nie był precyzyjny. Poprawiliśmy go, w wykazie zmian również znajdziesz szczegóły tej zmiany.
 • Obniżyliśmy prowizję maklerską za obrót instrumentami zagranicznymi dla zleceń jakie złożysz samodzielnie za pośrednictwem Internetu.
 • Zmieniliśmy niektóre opłaty za dokumenty, które możesz zamówić jeśli uznasz, że są Ci potrzebne (nie są to dokumenty jakie musimy wystawić Ci na podstawie przepisów prawa).
 • Z regulaminu usunęliśmy informację o tym kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące taryfy znajdziesz w jednym miejscu.

Z regulaminu usunęliśmy informację o tym kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące taryfy znajdziesz w jednym miejscu.

 

zasady wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta

 • Wprowadziliśmy postanowienia odnoszące się do możliwości realizacji zleceń klientów profesjonalnych z użyciem książki własnej mBm w przypadku, gdy regulamin usługi to przewiduje.
 • Dokonaliśmy również doszczegółowienia szeregu postanowień, aby jasno uwzględniały wymogi przepisów prawa.

 

Zestawienie dokumentów

 

Wykaz zmian

obowiązuje od 29.05.2023r.

 

Wykaz zmian eMakler

obowiązuje od 29.05.2023r.

Sesje giełdowe i praca Biura maklerskiego w majówkę
27.04.2023 11:05
Sesje giełdowe i praca Biura maklerskiego w majówkę
rozwiń

 

1 i 3 maja nie ma sesji giełdowej na GPW.

1 maja nie ma sesji giełdowej na LSE i Deutsche Börse.

Na NYSE i NASDAQ sesje są bez zmian.


W dniach 1 i 3 maja Punkt Usług Maklerskich w Warszawie oraz infolinia Biura maklerskiego mBanku będą nieczynne.

Informacja dotycząca zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA
25.04.2023 20:00
Informacja dotycząca zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA
rozwiń

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMIARU OGŁOSZENIA WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

 

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, będące podmiotem pośredniczącym, niniejszym przekazuje informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872), do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

 

1. Firma (nazwa) wzywającego:

Tornellon Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

2. Liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie:

10.007.886 (dziesięć milionów siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.

 

3. Dane podmiotu pośredniczącego:

Firma: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 697 49 49

Adres poczty elektronicznej: mbm@mbank.pl

 

4. Cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje:

3,09 PLN (trzy złote 09/100) za jedną akcję.

Zapraszamy na konferencję poświęconą ETFom i pasywnym inwestycjom
21.04.2023 15:40
Zapraszamy na konferencję poświęconą ETFom i pasywnym inwestycjom
rozwiń

 

Zapraszamy na konferencję poświęconą ETFom i pasywnym inwestycjom.
Rynek ETF rozwija się dynamicznie. Pod koniec 2022 r. osiągnął wartość 10 bilionów dolarów zainwestowanych w niego środków.

 

Co to ETF?


ETFy to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Z nimi jednym kliknięciem możesz zainwestować w branżę, region czy indeks giełdowy bez pracochłonnego wybierania pojedynczych akcji do portfela.

 

Chcesz inwestować w ETFy ale brak Ci wiedzy? W inwestycjach wiedza to podstawa.
Dlatego współorganizujemy kolejną edycję konferencji Warsaw Passive Investment Conference 2023. Jest ona w całości poświęcona ETFom oraz pasywnemu inwestowaniu.


Chcesz się dowiedzieć:
✔️Jak wykorzystać dostępne na giełdach ETFy?
✔️Jak globalne trendy wpływają na lokalny rynek?
✔️Jak wśród rozwiązań pasywnych znaleźć te najlepiej dopasowane?

 

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz podczas wykładów online już 24 i 25 kwietnia!

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapisz się na konferencję

 

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk jak i ryzykiem straty przynajmniej części środków.

wszystkie