Pakiet informacji o Biurze maklerskim mBanku

 

Informacja o Biurze maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich

 

 

 

 

Polityka najlepszego wykonywania zleceń

 

Politykę najlepszego wykonywania zleceń znajdziesz w Informacji o Biurze maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich w rozdziale XIII

 

 

 

Systemy wykonywania zleceń

 

Biuro maklerskie mBanku zobowiązane jest do opublikowania informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń na postawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016r. uzupełniającego dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń dla pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonywanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych, wskazanych w regulacjach.

 

 

 
Informacja o podmiotach przechowujących środki pieniężne Klientów Biura maklerskiego mBanku

 

Środki pieniężne klientów są deponowane na rachunkach prowadzonych przez  mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., KBC Bank NV, J.P. Morgan, Commerzbank AG, UBS AG, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 

Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez BM są przechowywane w bankach, na rachunkach bankowych prowadzonych dla BM lub na lokatach. BM otrzymuje z tego tytułu pożytki. Na żądanie Klienta BM udziela dodatkowych informacji o wysokości tych pożytków.