wybierz rachunek

czym są konta IKE i IKZE?

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, a IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba umożliwiają gromadzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę w tzw. III filarze, niezależnym od ZUS i PPK. Możesz z niego zrezygnować w każdej chwili i wypłacić pieniądze, które podlegają też dziedziczeniu. Masz do wyboru instrumenty z różnym poziomem ryzyka, a przede wszystkim korzystasz z preferencji podatkowych. 

dlaczego warto?

 

 
 
IKZE
IKE
IKE
limit wpłat w 2024 r. klienci indywidualni mogą wpłacić maksymalnie 9 388,80 zł (możesz wpłacić mniej), a przedsiębiorcy nawet 14 083,20 zł w 2024 r. klienci indywidualni mogą wpłacić maksymalnie 23 472,00 zł (możesz wpłacić mniej)
korzyści podatkowe

nie płacisz podatku od:

 • zysków kapitałowych
 • odsetek od obligacji 
 • dywidend od polskich spółek notowanych w Warszawie.
Twój podatek dochodowy za rok 2024 może być mniejszy nawet o:
 • 3 004,41 zł
  (dla stawki podatku 32% i wpłaty 9 388,80 zł)
 • 1 126,65 zł
  (dla stawki podatku 12% i wpłaty 9 388,80 zł)

nie płacisz podatku od:

 • zysków kapitałowych
 • odsetek od obligacji 
 • dywidend od polskich spółek notowanych w Warszawie
warunki wypłaty
przy wypłacie po 65 roku życia oraz przy wpłatach na IKZE w 5 dowolnych latach kalendarzowych nie zapłacisz podatku od zysków, zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku  
przy wypłacie po 60 roku życia oraz przy wpłatach na IKE w 5 dowolnych latach kalendarzowych nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych 
IKZE
IKZE
limit wypłat
w 2023 r. możesz wpłacić maksymalnie 8 322 zł (możesz wpłacić mniej) a przedsiębiorcy nawet 12 483 zł
korzyści podatkowe
Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, odsetek od obligacji oraz dywidend od polskich spółek notowanych w Warszawie.
Twój podatek dochodowy za rok 2023 może być mniejszy nawet o:
 • 2 663,04 zł, lub
  (dla stawki podatku 32% i wpłaty 8 322 zł)
 • 998,64 zł, lub
  (dla stawki podatku 12% i wpłaty 8 322 zł)
warunki wypłaty
brak podatku od zysków kapitałowych, zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku przy wypłacie po 65 roku życia oraz przy dokonaniu wpłat na IKZE w 5 dowolnych latach kalendarzowych
IKE
limit wypłat
w 2023 r. możesz wpłacić maksymalnie 20 805 zł (możesz wpłacić mniej)
korzyści podatkowe
nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, odsetek od obligacji oraz dywidend od polskich spółek notowanych w Warszawie
warunki wypłaty
nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60 roku życia oraz przy dokonaniu wpłat na IKE w 5 dowolnych latach kalendarzowych
informacja
pamiętaj!
Inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Aby sprawdzić, czy usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas jej aktywacji.
IKZE czy IKE?
masz wątpliwości, które konto wybrać?
 • wybierz IKZE, jeśli chcesz skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego w wysokości nawet 3 004,41 zł w 2024 r. (dla stawki podatku 32% i wpłaty 9 388,80 )
 • wybierz IKE, jeśli chcesz odkładać na emeryturę wyższe kwoty