prowizja
notowania i wykresy

Fazy sesji w systemie notowań ciągłych dla akcji:

8:30 - 9:00 9:00 9:00 - 16:50 16:50 - 17:00 17:00 17:00 - 17:05

faza przed
otwarciem

faza
otwarcia *

faza notowań
ciągłych *

faza przed
zamknięciem

faza
zamknięcia **

faza
dogrywki

* określenie kursu na otwarciu
** określenie kursu na zamknięciu

Notowania i wykresy możesz przeglądać:

więcej o stawkach za notowania
prowizja
prowizja rynek kasowy

jedynie

0,39% min. 5zł
(przy zleceniach składanych elektronicznie)
prowizja
zlecenia
platformy mInwestor, mBank giełda (mobile), telefon (infolinia mBm)
rodzaje zleceń PKC, PCR, PEG, z limitem (wszystkie dostępne w systemie GPW) + specjalne
ważność maksymalnie 365 dni ale nie dłużej niż do końca roku kiedy to GPW anuluje wszystkie zlecenia
rozliczenie D+2 (2 dni robocze po sesji transakcji)

 

szczególne zasady przyjmowania zleceń

 

szczególne zasady przyjmowania dyspozycji
prowizja
podatki
  • Od dochodów ze sprzedaży akcji powinieneś zapłacić podatek. Odpowiednie wyliczenia wyślemy do Ciebie w PIT-8C do końca lutego.
  • Zaznacz opcję elektroniczną w serwisie transakcyjnym. Otrzymasz wtedy PIT-8C przez platformę mInwestor – zakładka historia - dokumenty pit. Zapoznaj się z zasadami udostępniania PIT elektronicznie.
  • Dane z PIT-8C powinieneś przenieść do swojego rocznego zeznania, rozliczając wskazany tam dochód razem z innymi transakcjami na akcjach, papierach dłużnych, certyfikatach inwestycyjnych itp. (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).
  • Nie łącz dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych z przychodami z innych źródeł (z pracy, emerytury itp.)
  • Jeżeli posiadasz w naszym Biurze więcej niż jeden rachunek inwestycyjny, obliczenia podatkowe przeprowadzane są osobno na każdym z rachunków i następnie łącznie uwzględniane w jednym dokumencie PIT-8C.

 

Nie chcesz płacić podatku?

sprawdź rachunki IKZE/IKE
jak zacząć?
 
 
1
 
załóż rachunek maklerski przez internet (wygodnie, bez wychodzenia
z domu)
 
2
 
przelej na rachunek dowolną kwotę
 
3
 
zaloguj się i zacznij inwestować
FAQ
Co należy zweryfikować rejestrując zlecenia?
rozwiń

Przed wysłaniem zlecenia w serwisie transakcyjnym, zweryfikuj poprawność wprowadzonych parametrów. W szczególności:

  • przedmiot zlecenia: Kupno lub Sprzedaż

  • walor, na który opiewa zlecenie

  • ilość papierów wartościowych w zleceniu

  • poprawne określenie limitu ceny - prawidłowe jest wyłącznie wprowadzenie konkretnego limitu ceny lub wystawienie zlecenia bez limitu np. PKC, PCR

  • inne, dodatkowe warunki zlecenia np. limit aktywacji

Co jest potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji zlecenia?
rozwiń
Potwierdzenie wysłania dyspozycji nie jest jednoznaczne z jej prawidłową weryfikacją przez system informatyczny Biura maklerskiego mBanku. Każdorazowo po wysłaniu dyspozycji należy sprawdzić jej status w oknie ZLECENIA.
Jakie są zasady przyjmowania dyspozycji w zakresie rejestracji uczestnictwa na WZA/NWZA?
rozwiń

Informujemy, że Biuro maklerskie mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich określił szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji w zakresie rejestracji uczestnictwa w WZA/NWZA. Takie dyspozycje przyjmowane są do 15 - dnia poprzedzającego datę WZA/NWZA (data WZA/NWZA minus 15 dni) przez serwis transakcyjny oraz telefonicznie i w PUM w Warszawie.

Biuro maklerskie mBanku przyjmuje oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisów złożonych w ramach ofert publicznych wyłącznie w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w PUM w Warszawie. Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje tych oświadczeń przez serwisy internetowe.

Jak są blokowane środku przy zleceniach z limitem ceny PKC?
rozwiń
Zlecenie z limitem ceny PKC blokuje środki po widełkach statycznych obowiązujących dla danego instrumentu. Po realizacji zlecenia nadwyżka środków jest odblokowywana.
Pamiętaj
Składając zlecenie PKC godzisz się na każdą realizację zlecenia, jeśli instrument otworzy się powyżej ceny wynikającej z blokady, zlecenie zostanie zrealizowane a brakujące środki pobrane z rachunku (różnica między blokadą a faktyczną wartością zrealizowaną).

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania

 
przydatne skróty
opłaty i prowizje
sprawdź TOiP