Brak zgody na wyświetlanie filmów
Nie możemy Ci pokazać wideo na stronie bez Twojej zgody na ciasteczka analityczne i marketingowe. Wynika to z ograniczeń technicznych.
Zmień zgodę w Ustawieniach cookie lub obejrzyj film bezpośrednio na Youtube.
czym są akcje?

Kiedy kupujesz akcje stajesz się współwłaścicielem spółki - możesz korzystać na przykład z praw do dywidendy.

Inwestujesz w akcje z giełd w Warszawie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie.

dlaczego warto?
szeroki wybór instrumentów
szeroki wybór instrumentów
 • masz do wyboru blisko 2 000 akcji największych zagranicznych spółek.
  Najpopularniejsze akcje w naszej ofercie* w II półroczu 2023 r.
  akcje zagraniczne akcje polskie
  APPLE PKN ORLEN
  TESLA CD PROJEKT
  MICROSOFT ALLEGRO
  INTEL KGHM
  NVIDIA PEPCO
  ALPHABET PZU
  AMAZON PKO BP
  COCA-COLA PGE
  META PLATFORMS JSW
  AMD XTB  

  *Prezentowana lista zawiera akcje, na których transakcję w podanym okresie zawarła największa liczba klientów Bm mBanku

 • możesz inwestować w akcje notowane na warszawskiej giełdzie i na NewConnect
 • lepiej zarządzasz swoim portfelem inwestycyjnym - dobierasz akcje z najbardziej perspektywicznych branż i różnych regionów
prostota
prostota
 • wszystkie Twoje inwestycje na giełdach polskiej i zagranicznych obsługujesz z  jednego rachunku
 • pomagamy Ci - przekazujemy codziennie komentarze i analizy spółek zagranicznych
 • składasz zlecenia na akcje zagraniczne np. Facebook, Netflix czy Coca Cola tak łatwo, jak na te z polskiej giełdy
niskie koszty
niskie koszty
  akcje zagraniczne akcje polskie
prowizja internetowa tylko 0,29% min. 14 zł tylko 0,39% min. 5 zł
 • nie musisz martwić się o walutę – sprawdź jak działa przewalutowanie
 • opłata za depozyt instrumentów zagranicznych 0,15% w skali roku. Nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.
informacja
pamiętaj!
Inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Aby sprawdzić, czy usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas jej aktywacji.
zasady handlu na rynkach zagranicznych
zasady handlu na rynkach zagranicznych
zasady handlu na rynku polskim
zasady handlu na rynku polskim

 

nie masz jeszcze rachunku?
nie masz jeszcze rachunku?

globalne inwestycje – jeden przyjazny rachunek

otwórz rachunek
pytania i odpowiedzi
Co to są akcje?
rozwiń
Akcje to papiery wartościowe, które pozwalają ich posiadaczowi na korzystanie z praw majątkowych oraz korporacyjnych. Prawa majątkowe to między innymi prawo do dywidendy czy prawo poboru akcji nowej emisji. Prawem o charakterze korporacyjnym jest możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po jakim kursie przewalutowane zostaną środki jeśli kupuję instrumenty z giełd zagranicznych z rozliczeniem w PLN?
rozwiń
Akcje na zagranicznych giełdach możesz kupować korzystając ze swojego rachunku złotowego. Nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy dokonujesz transakcji, przy bardzo niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2021 nie przekroczył 0.2%.

Przykład:
Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy (mid-Reuters) 1 USD = 4 zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD = 4 zł, otrzymasz 3.996 zł za 1 dolara. Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą waluty wyniosła tylko 0.8 gr.

Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2021 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

Przewalutowanie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji. Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) wypłacamy w PLN.

Pamiętaj, że gdy składasz zlecenie kupna, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji, blokujemy środki na Twoim rachunku stosując aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2%. Powiększony kurs stosujemy na wypadek, gdyby w okresie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwracamy Ci nadwyżkę i rozliczamy transakcję z zastosowaniem niskiego spreadu.
Dlaczego środki ze sprzedaży akcji mogę przelać po 2 dniach rozliczeniowych? 
rozwiń
Rozliczenie transakcji giełdowych odbywa się po 2 dniach rozliczeniowych, dopiero wtedy możesz przelać środki. Za należności po sprzedaży papierów możesz jednak kupować inne walory. Nie musisz czekać na ich rozliczenie. Dotyczy to sytuacji, gdy termin rozliczenia transakcji kupna, której chcesz dokonać nie przypada przed datą rozliczenia należności otrzymanych ze sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach jeśli termin rozliczenia planowanej transakcji zakupu przypada przed terminem rozliczenia Twoich należności ze sprzedaży, nie będzie można wykorzystać tych środków przy składaniu zlecenia.
Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?
rozwiń
Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściciel akcji, który był ich właścicielem w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej kupić akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego.

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania

przydatne skróty
opłaty i prowizje 
opłaty i prowizje
więcej
zasady handlu na rynku polskim
zasady handlu na rynku polskim
więcej
zasady handlu na rynkach zagranicznych
zasady handlu na rynkach zagranicznych
więcej