czym są obligacje?

Obligacje - to papiery wartościowe, które potwierdzają dług emitenta obligacji względem właściciela obligacji. Dzięki nim możesz zdywersyfikować swój portfel o papiery dłużne z oprocentowaniem opartym o inflację lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

dlaczego warto?
szeroki wybór instrumentów
szeroki wybór instrumentów

Podział ze względu na emitenta.

typ obligacji emitent
skarbowe skarb państwa
korporacyjne przedsiębiorstwo
spółdzielcze bank spółdzielczy
komunalne gmina

podział ze względu na oprocentowanie:

  • obligacje o stałym oprocentowaniu – w każdym okresie odsetkowym otrzymujesz taką samą płatność,  jej wysokość jest stała i znana w momencie zakupu obligacji
  • obligacje o zmiennym oprocentowaniu – wartość odsetek jakie otrzymasz najczęściej uzależniona jest od stałej marży oraz zmiennej stopy procentowej kredytów na rynku międzybankowym Wibor lub stałej marży plus stopy inflacji
  • obligacje zerokuponowe – w takich obligacjach nie występuje oprocentowanie, taką obligację kupujesz poniżej ceny nominalnej, a na koniec okresu wykupowana jest po cenie nominalnej, różnica jest Twoim zyskiem
prostota
prostota
  • korzystasz z przyjaznej aplikacji mobilnej mBank Giełda oraz platformy przeglądarkowej mInwestor
  • wszystkie Twoje inwestycje realizujesz z jednego rachunku
  • nie musisz czekać do wykupu, możesz wyjść z inwestycji sprzedając obligacje na rynku
  • możesz stworzyć portfel z obligacji z całego świata, dzięki ETF na obligacje
niskie koszty
niskie koszty
  • 0,19% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż 5 zł od każdego zrealizowanego zlecenia
informacja
pamiętaj!
Inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Aby sprawdzić, czy usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas jej aktywacji.
nie masz jeszcze konta?
nie masz jeszcze konta?
stwórz zdywersyfikowany portfel na rachunku w Biurze maklerskim mBanku
otwórz rachunek
zasady handlu na obligacjach
koszt zakupu obligacji

Na koszt zakupu obligacji na giełdzie składa się cena rynkowa, naliczone odsetki oraz prowizja od zakupu.

notowania i wyceny obligacji
 
 
 
left slider arrow
right slider arrow
oznaczenia obligacji
XYZ1025
XYZ – symbol obligacji, najczęściej oznaczający emitenta
10 – miesiąc wykupu (10 – czyli październik)
25 – rok wykupu (25 czyli 2025 r.)

zapoznaj się z ofertą szkoleń

zobacz także
ofertę ETF na obligacje zagraniczne
ofertę ETF na obligacje zagraniczne
zobacz ofertę ETF
taryfa opłat i prowizji
taryfa opłat i prowizji
zobacz Tabelę Opłat i Prowizji
pytania i odpowiedzi
Czym są obligacje?
rozwiń
Papiery wartościowe potwierdzające dług emitenta obligacji względem właściciela obligacji. Emitent zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi określonego świadczenia (kwota długu powiększona o odsetki) w określonym terminie. Z reguły wypłaty odsetek są też realizowane w równych odstępach w czasie kredytowania.
Gdzie znajdę obligacje na platformach transakcyjnych?
rozwiń
Zlecenia na obligacje składa się bezpośrednio w formatce zlecenia.
Co to jest wartość nominalna obligacji?
rozwiń
Jest to kwota zaciągniętego zobowiązania przez emitenta, którą emitent zwraca wraz z odsetkami przy wykupie obligacji.
Co to jest cena nabycia obligacji?
rozwiń
Jest to wyrażona w procentach wartości nominalnej cena po której dochodzi do transakcji na rynku wtórnym. Przy kupnie obligacji wypłacającej odsetki kupujesz obligacje z narosłymi odsetkami na dany dzień.
Jakie obligacje są dostępne na rachunku maklerskim?
rozwiń
Na rachunku maklerskim można nabyć obligacje dopuszczone do obrotu na GPW.

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania