Amundi MSCI USA ESG Leaders (SADU GR ETF)

18.07.2022 13:17

Czynniki ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), czyli odpowiedzialność środowiskowa, społeczna i korporacyjna mają coraz większe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i samych firm.  Decyzje największych instytucji finansowych takich jak Blackrock czy Vanguard są podejmowane z uwzględnieniem tych czynniki, co ma przełożenie na cały rynek.

 

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusze ETF, które zapewniaj możliwość inwestowania w firmy uwzględniające czynniki ESG. Jednym z nich jest:

 

Amundi MSCI USA ESG Leaders (SADU GR ETF)

 

Fundusz stara się odwzorowywać indeks MSCI USA ESG Leaders Select 5%, który śledzi wyniki liderów zrównoważonego rozwoju. Indeks zapewnia ekspozycję na spółki o wysokich wynikach rankingu ESG w porównaniu z ich odpowiednikami w sektorze. Indeks obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z rynku amerykańskiego.

 

 

Ryzyka

 

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

 

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $2,12 mld. Zgodnie z założeniem funduszu żadna ze spółek nie stanowi więcej niż 5% środków, co zapewnia znaczą dywersyfikację. Wewnątrz sektorów również nie ma jednego dominującego obszaru. Najwięcej środków fundusz ulokował w spółkach produkujących dobra i usługi niecykliczne (23,2%), czyli między innymi kosmetykach, żywności i ubraniach. Na kolejnych miejscach znajdują się spółki technologiczne 19,3% i sektor finansowy 18,7%.

 

Fundusz jest skoncentrowany na USA w związku z tym spółki tego kraju stanowią 95% aktywów.

 

Dywidenda

 

Fundusz akumuluje w sowim kursie wszystkie pożytki z akcji i nie wypłaca dywidendy.

 

 

 

Microsoft Corp amerykańska międzynarodowa korporacja technologiczna, która tworzy oprogramowanie komputerowe, elektronikę użytkową. Najbardziej znana ze swojego systemu operacyjnego Windows, konsol Xbox i chmury Azure.

 

Tesla amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samochodów elektrycznych. Aktualnie jest to największy pod względem kapitalizacji producent samochodów na świecie. Jego założycielem jest Elon Musk.

 

NVIDIA największy pod względem kapitalizacji przedstawiciel sektora półprzewodników. Spółka jest najbardziej znana ze swoich kart graficznych wykorzystywanych w grach, sztucznej inteligencji i „kopaniu” kryptowalut.

 

Alphabet Inc właściciel Google, który jest amerykańską firmą technologiczną, specjalizującą się w usługach i produktach związanych z Internetem, w tym technologiach reklamy internetowej. Ponadto Alphabet poprzez jednostkę Waymo rozwija technologię samochodów autonomicznych.

 

Procter & Gamble globalna grupa kapitałowa wytwarzająca dobra konsumpcyjne, głównie kosmetyki i środki higieny osobistej. Do najbardziej znanych marek można zaliczyć: "Gillette", "Old Spice", "Pampers", "Vizir", "Head & Shoulders".

 

Visa Inc amerykańska spółka i organizacja członkowska zajmująca się wydawaniem kart płatniczych. Pierwsza karta została wydana w roku 1958 przez Bank of America. Obecnie na świecie z usług Visa korzysta ponad 1,1 mld osób. Karty są honorowane przeszło 200 krajach i regionach na świecie.

 

Home Depot jest amerykańską siecią hipermarketów budowlanych. Spółka działa na terenie Ameryki Północnej, gdzie posiada przeszło 2200 placówek, dzięki czemu Home Depot jest największym sprzedawcom materiałów budowlanych w USA. W 2018 roku firma po raz pierwszy osiągnęła barierę $100 mld przychodów.

 

Mastercard Inc jest amerykańską korporacją zajmującą się procesami płatniczymi na całym świecie. Została założona przez regionalnych graczy, jako odpowiedź na inicjatywę BankAmericard (obecnie VISA) powołaną przez Bank of America.

 

Walt Disney jest największą na świecie korporacją mediową. Jej główną gałęzią biznesu są produkcje kinematograficzne oraz parki rozrywki. Aktualnie spóła bardzo intensywnie rozwija projekt platformy strumieniowania wideo Disney+, która ma ponad 129 mln użytkowników.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.