INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI WOJAS S.A.

29.04.2024 00:00

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

 

DANE ŻĄDAJĄCYCH SPRZEDAŻY:

AW Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba: Nowy Targ, Polska;

Adres: ul. Szewska 8, 34 - 400 Nowy Targ;

Kod LEI: 2594006B1MF2QJ7D0625

 

DANE WYKUPUJĄCEGO:

Podmiotem dokonującym wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający, o którym mowa w punkcie powyżej.

 

FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMER TELEFONU I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO ORAZ KOD LEI:

  • Firma: mBank S.A. - Biuro maklerskie mBanku („Podmiot Pośredniczący”)
  • Siedziba: Warszawa, Polska
  • Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska
  • Numer telefonu i adres poczty elektronicznej:
  • tel. +48 22 697 49 49 e-mail: mbm@mbank.pl
  • Kod LEI: 259400DZXF7UJKK2AY35
  •  

CENA WYKUPU:

Cena wykupu Akcji wynosi 8,20 PLN  za jedną Akcję (“Cena Wykupu”).