ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (SWDA LN ETF)

17.07.2022 15:48

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (SWDA LN ETF) inwestuje w spółki o dużej i średniej kapitalizacji w krajach rozwiniętych na całym świecie. Firmy są uwzględniane w ETFie na podstawie ważonej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Zadaniem funduszu jest odzwierciedlenie indeksu MSCI World Index. ETF jest zarządzany pasywnie i bezpośrednio inwestuje w papiery wartościowe, w celu odzwierciedlenia benchmarku.

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS (SWDA LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. Wśród potencjalnych zagrożeń emitent wyróżnia ryzyko polityczne, ekonomiczne i poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu. Emitent rekomenduje inwestowanie w ETF w okresie średnio- i długoterminowym, chociaż inwestorzy krótkoterminowi również mogą zając ekspozycję.

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Apple – amerykańska międzynarodowa firma technologiczna, która od stycznia 2021 roku jest najcenniejszą spółką pod względem kapitalizacji na świecie. Apple zajmuje się elektroniką użytkową, oprogramowaniem komputerowym i usługami online.

 

Microsoft – amerykańska międzynarodowa korporacja technologiczna, która tworzy oprogramowanie komputerowe, elektronikę użytkową, komputery osobiste i powiązane usługi.

 

Amazon.com – amerykańska międzynarodowa firma, która koncentruje się na handlu e-commerce, cyfrowej transformacji strumieniowej, sztucznej inteligencji oraz rozwoju usług w chmurze.

 

Alphabet – właściciel Google, który jest amerykańską międzynarodową firmą technologiczną, specjalizującą się w usługach i produktach związanych z Internetem, w tym technologiach reklamy internetowej.

 

Tesla – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samochodów elektrycznych. Założycielem jest Elon Musk.  

 

Nvidia – amerykański międzynarodowy koncern zajmujący się produkcją kart graficznych i mikroprocesorów.  

 

Meta Platforms – dawny Facebook. Międzynarodowy konglomerat technologiczny działający w mediach społecznościowych.

 

JP Morgan Chase – amerykański międzynarodowy bank inwestycyjny i holding usług finansowych.

 

Home Depot – największy sprzedawca detaliczny artykułów gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.