ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS (IQQ6 GR ET)

14.10.2022 18:37

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS (IQQ6 GR ET)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS (IQQ6 GR ET) jest pasywnie zarządzanym funduszem, który lokuje pieniądze w papiery wartościowe związane ze spółkami z sektora nieruchomości oraz w REIT’y (Real Estate Investment Trust). REIT jest rodzajem funduszu, który koncentruje się na inwestowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Zadaniem funduszu jest odzwierciedlenie stopy zwrotu z FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index. Do portfela wchodzą REIT’y oraz spółki deweloperskie z krajów rozwiniętych na całym świecie. Fundusz nie posiada nieruchomości, ale pośrednio inwestuje w aktywa związane z nieruchomościami (akcje spółek z sektora nieruchomości + REIT’y).

 

Źródło: Bloomberg

 

Dywidenda

Dywidenda jest wypłacana co kwartał.

 

Ryzyko

Ryzyko ETF’u zostało ustalono na poziomi 6 w 7-mio stopniowej skali. Wskaźnik jest opracowany na podstawie historycznych danych. Najniższy poziom na skali nie oznacza braku ryzyka.

 

Alokacja geograficzna

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Prologis – fundusz powierniczy inwestujący w nieruchomości z siedzibą w San Francisco.

 

Public Storage – amerykański dostawca jednostek magazynowych na potrzeby osobiste i biznesowe.

 

Realty Income – fundusz powierniczy inwestujący w nieruchomości w USA, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

 

Welltower – fundusz powierniczy inwestujący w infrastrukturę opieki zdrowotnej.

 

Simon Property Group – amerykański fundusz, który inwestuje m.in. w centra handlowe.

 

VICI Properties – fundusz inwestycyjny specjalizujący się w nieruchomościach kasynowych, hotelarskich i rozrywkowych.

 

Digital Realty Trust – fundusz inwestycyjny, który inwestuje m.in. w centra danych.

 

AvalonBay Communities – fundusz inwestujący na rynku mieszkaniowym.

 

Equity Residential – amerykańska spółka inwestująca w mieszkania.

 

Extra Space Storage – amerykański fundusz inwestujący w magazyny samoobsługowe.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.