ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS (IQQH GR ETF)

13.01.2023 11:45

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS (IQQH GR ETF)

 

Celem funduszu ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS jest odwzorowanie indeksu bazowego, którym jest S&P Global Clean Energy Index. Indeks reprezentuje około 100 największych spółek notowanych na giełdzie, które działają w branży związanej z rozwojem czystej energii. Zarządzający funduszem przy doborze spółek zwracają także uwagę na przestrzeganie zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach prowadzonego biznesu (ESG). ETF ma na celu zapewnienie ekspozycji na wiodące spółki notowane na giełdzie w branży czystej energii na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

 

Fundusz dąży do replikacji Indeksu, utrzymując papiery wartościowe wchodzące w jego skład w proporcjach odpowiadających charakterystyce Indeksu bazowego. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową.

 

Źródło: Bloomberg

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. Dokument informacyjny emitenta zwraca uwagę m.in. na ryzyko walutowe.  

 

Dywidenda

 

Dywidenda jest wypłacana w okresach półrocznych.

 

Alokacja geograficzna

 

Dywersyfikacja geograficzna jest istotnym elementem ekspozycji ISHARES GLOBAL ENERGY UCITS. 1/3 środków inwestowana jest w amerykańskie spółki, ponad 10% udziałów mają Chiny oraz Dania.

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Vestas Wind Systems – duński producent, instalator i serwisant turbin wiatrowych.

 

Iberdola – hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją energii elektrycznej.

 

Enphase Energy – amerykańska firma opracowująca mikroinwertery słoneczne, akumulatory do magazynowania energii oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Consolidated Edison – jedna z największych firm energetycznych z siedzibą w USA.

 

First Solar – amerykański producent paneli słonecznych i dostawca rozwiązań fotowoltaicznych.

 

SolarEdge Technologies – izraelska firma, która opracowuje i sprzedaje falowniki fotowoltaiczne, produkty do przechowywania energii z baterii, czy choćby oprogramowanie do monitorowania wytwarzania energii.

 

Orsted – duńska międzynarodowa firma energetyczna.

 

EDP Energias de Portugal – portugalska firma energetyczna powstała z połączenia 14 znacjonalizowanych przedsiębiorstw energetycznych.

 

 

Plug Power – amerykańska firma zajmująca się rozwojem systemów wodorowych ogniw paliwowych.

 

Centrais Eletricas Brasileiras – jedna z największych brazylijskich firm energetycznych z siedzibą w Rio de Janeiro.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.