ISHARES GLOBAL WATER UCITS (DH2O LN ETF)

16.07.2022 16:26

Pasywnie zarządzany fundusz ISHARES GLOBAL WATER UCITS ma za zadanie odwzorować benchmark, którym jest S&P Global Water Index. Indeks mierzy wyniki 50 największych światowych spółek giełdowych związanych z przemysłem wodnym. Spółki są wybierane zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rynków wschodzących. Fundusz odwzorowuje benchmark poprzez bezpośrednie nabycia akcji wchodzących w skład ETFu. Fundusz wypłaca dywidendę z zysków w odstępach półrocznych. 

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ISHARES GLOBAL WATER UCITS wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych.  

 

Inwestowanie w ETF zalecane jest dla inwestorów średnio- i długoterminowych.

 

 

Alokacja sektorowa: 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

American Water Works – amerykańska firma świadcząca usługi wodociągowe i związane z odprowadzaniem ścieków.

 

Xylem – amerykański dostawca technologii wodnych dla użyteczności publicznej, mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i rolniczych.

 

Veoila Environnement – międzynarodowa grupa działająca w sektorze energetycznym, wodno-ściekowym i zarządzającym odpadami.

 

Essential Utilities – amerykańska firma dostarczająca infrastrukturę i usługi związane z wodą pitną i oczyszczaniem ścieków.

 

Geberit – szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją technologii saniternej.

 

Ferguson – brytyjsko-amerykański dystrybutor produktów hydraulicznych i grzewczych.

 

Severn Trent – brytyjska firma zajmująca się wodociągami.

 

Halma – brytyjska globalna grupa firm, wytwarzająca produkty do wykrywania zagrożeń i ochrony życia.

 

United Utilities Group – firma dostarczająca wodę i zajmująca się wodociągami w północno-zachodniej Anglii.

 

Olin – amerykański producent chloru i wodorotlenku sodu.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.