ISHARES MSCI EM LATAM UCITS (IUSC GR ETF)

28.10.2022 16:28

ISHARES MSCI EM LATAM UCITS (IUSC GR ETF)

ETF jest zarządzany pasywnie. Celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI EM Latin America 10/40 Index. Fundusz inwestuje w spółki o średniej i dużej kapitalizacji na wschodzących rynkach Ameryki Łacińskiej. Przy podejmowaniu decyzji doboru spółek uwzględnia się m.in. kryterium płynności oraz akcje pozostające w wolnym obrocie (ang. freefloat).

Alokacja geograficzna

 

 

Replikacja

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że zarządzający stosują techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot do MSCI EM Latin America 10/40 Index. Techniki mogą obejmować strategiczną selekcję określonych papierów wartościowych składających się na Index lub innych papierów wartościowych, które zapewnią podobne wyniki. Zarządzający mają możliwość użycia instrumentów pochodnych.

 

Alokacja sektorowa

 

 

Okres inwestowania

 

ETF jest polecany dla inwestorów średnio- i długoterminowych, ale może być również właściwy dla inwestorów krótkoterminowych.

 

Dywidenda

 

Dywidenda jest wypłacana co pół roku.

 

Ryzyko

 

Ryzyko zostało oszacowane na podstawie historycznych danych, które nie powinny być jednak wykorzystywane jako wiarygodny wskaźnik przyszłego ryzyka ETF’u. Stopień ryzyka ustalono na poziomie 7 w 7-mio stopniowej skali. Akcje wchodzące w skład ETF’u mogą podlegać bardzo silnym wahaniom, co stwarza prawdopodobieństwo zarówno wysokich strat, jak i zysków.

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

iShares MSCI Brazil UCITS ETF – Fundusz inwestujący w brazylijskie spółki o średniej i dużej kapitalizacji.

 

Vale SA - brazylijska międzynarodowa korporacja zajmująca się metalami i wydobyciem.

 

America Movil SAB de CV - międzynarodowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Meksyku.

 

Itau Unibanco Holding SA - brazylijska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w São Paulo w Brazylii.

 

Grupo Financiero Banorte SAB – spółka dostarczająca usługi finansowe w Meksyku.

 

Petroleo Brasiliero SA - brazylijski koncern naftowy z siedzibą w Rio de Janeiro.

 

Wal-Mart de Mexico SAB - znany również jako Walmex, jest meksykańskim i środkowoamerykańskim oddziałem Walmart.

 

Banco Bradesco SA - brazylijska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Osasco, w stanie São Paulo w Brazylii.

 

B3 SA – Brasil Bolsa Balcao - dostawca infrastruktury rynku finansowego z siedzibą w Brazylii.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.