ISHARES SP 500 ENERGY SECTOR UCITS (QDVF GR ETF)

22.02.2023 00:00

ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS (QDVF GR ETF)

 

ETF jest zarządzany pasywnie. Jego celem jest odzwierciedlenie indeksu S&P 500 Capped 35/20 Energy Index. W skład indeksu wchodzą spółki należące do S&P 500, które reprezentują sektor energetyczny, zgodnie z globalnym standardem klasyfikacji branżowej (GICS). Dominującą działalnością spółek wchodzących w skład ETF są: konstrukcja platform wiertniczych, poszukiwanie, produkcja i sprzedaż produktów naftowych i gazowych, czy dostarczanie urządzeń i usług związanych z energią.

 

Spółki należące do indeksu są dodawane w oparciu o ważoną kapitalizację rynkową korygowaną liczbą akcji w wolnym obrocie. Waga największego podmiotu w grupie jest ograniczona do 33%, a pozostałych do 19%. Fundusz stara się replikować indeks, utrzymując kapitałowe papiery wartościowe wchodzące w jego skład w proporcjach odpowiadających w indeksie.  

 

Źródło: TradingVeiw

 

Alokacja sektorowa

 

 

Okres inwestowania

 

Zalecany okres inwestycji wynosi 5 lat.

 

Dywidenda

 

Dywidenda nie jest wypłacana. Dochody są reinwestowane w ramach ETF.  

 

Ryzyko

 

Stopień ryzyka ustalono na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali.

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Exxon Mobil Corp – amerykańska spółka paliwowa założona 30 listopada 1999 roku przez połączenie dwóch przedsiębiorstw Exxon i Mobil.

 

Chevron Corp – amerykańska, międzynarodowa korporacja działająca w branży paliwowej i energetycznej.

 

Conocophillips – amerykańskie przedsiębiorstwo energetyczne utworzone w 2002 roku wskutek fuzji Conoco oraz Phillips Petroleum.

 

Schlumberger NV – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się usługami związanymi z obsługą pól naftowych.

 

EOG Resources Inc – amerykańska firma energetyczna zajmująca się poszukiwaniem węglowodorów.

 

Marathon Petroleum Corp – amerykańska firma zajmująca się rafinacją, marketingiem i transportem ropy naftowej.

 

Valero Energy Corp– amerykańskie przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej i paliwowej z siedzibą w Teksasie.

 

Pioneer Natural Resources  Co – amerykańska firma zajmująca się poszukiwaniem węglowodorów.

 

Phillips 66 – amerykańskie przedsiębiorstwo sektora energetycznego i paliwowego z siedzibą w Houston w Teksasie.

 

Occidental Petroleum Corp – amerykańska firma zajmująca się poszukiwaniem węglowodorów w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.