ISHARES SP500 IT SECTOR UCITS (QDVE GR ETF)

03.11.2022 11:45

ISHARES S&P500 IT SECTOR UCITS (QDVE GR ETF)

ETF jest zarządzany pasywnie. Celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu S&P500 Capped 35/20 Information Technology Index. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe, które mają za zadanie odzwierciedlić benchmarkowy Index. Indeks S&P 500 reprezentuje czołowe amerykańskie spółki z wiodących branż gospodarki USA. Firmy muszą spełniać określone kryteria wielkości, płynności oraz wielkości w wolnym obrocie (freefloat).

 

ETF z indeksu S&P500 wybiera spółki z sektora informatycznego, które specjalizują się m.in. w obszarach oprogramowania, usług technologicznych, zarządzania systemami i bazami danych, czy świadczenia usług doradczych i informatycznych.

 

Źródło: Bloomberg

 

Alokacja sektorowa

 

 

Okres inwestowania

 

ETF jest polecany dla inwestorów średnio- i długoterminowych, ale może być również właściwy dla inwestorów krótkoterminowych.

 

Dywidenda

 

Dywidenda nie jest wypłacana. Dochody są reinwestowane w ramach ETF.  

 

Ryzyko

 

Ryzyko zostało oszacowane na podstawie historycznych danych, które nie powinny być jednak wykorzystywane jako wiarygodny wskaźnik przyszłego ryzyka ETF’u. Stopień ryzyka ustalono na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali.

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Apple – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne z siedzibą w Cupertino w Kalifornii.

 

Microsoft - amerykańska międzynarodowa korporacja technologiczna, która tworzy oprogramowanie komputerowe, elektronikę użytkową, komputery osobiste i powiązane usługi.

 

Nvidia – amerykański międzynarodowy koncern zajmujący się produkcją kart graficznych i mikroprocesorów. 

 

Visa – amerykańska spółka zajmująca się wydawaniem kart płatniczych.

 

Mastercard – amerykański koncern zajmujący się wydawaniem kart płatniczych.

 

Broadcom – globalny dostawca szerokiej gamy produktów półprzewodnikowych i oprogramowania infrastrukturalnego.

 

Cisco Systems – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne.

 

Accenture – przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem biznesowym.

 

Salesforce – amerykańska firma dostarczająca rozwiązania wsparcia obsługi klienta i sprzedaży (CRM).

 

Adobe – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, projektujące oprogramowanie graficzne dla systemów Windows i macOS.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.