Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („SPÓŁKA”)

18.03.2024 16:10

 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Podmiot Pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 7 lutego 2024 roku przez AW Invest Sp. z o.o. („Wzywający”) („Wezwanie”), informuje, że w wyniku Wezwania w dniu 18 marca 2024 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 1.211.250 Akcji Spółki po cenie 8,20 PLN za jedną Akcję.

 

Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich Akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 21 marca 2024 roku. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.