L and G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS (XMLD GR ETF)

20.01.2023 00:00

L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS (XMLD GR ETF)

 

Celem funduszu jest odwzorowanie indeksu bazowego ROBO Global® Artificial Intelligence Index. Fundusz jest pasywnie zarządzany. Fundusz inwestuje w spółki, które związane się z rozwojem sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Dokument informacyjny dla klientów wskazuje, że AI składa się z dwóch podsektorów. Technologię, która obejmuje analizę danych, dostawców chmury obliczeniowej, firmy półprzewodnikowe i bezpieczeństwo. Drugim podsektorem są Aplikacje i Usługi, które oferują procesy biznesowe, usługi konsultingowe, handel elektroniczny, opiekę zdrowotną, konsumentów oraz automatyzację fabryk.

 

Spółki wchodzące w skład L&G Artificial Intelligence UCITS spełniają określone zasady prowadzenia biznesu, z poszanowaniem zasad ESG. Firmy spełniają również odpowiednie wymogi giełdowe, w tym np. płynność obrotu.

 

Źródło: Bloomberg

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Zalecany czas inwestycji wynosi minimum 5 lat.

Fundusz charakteryzuje się ryzykiem związanym z rozwojem technologii. Szybki rozwój branży może sprawić, że technologia rozwijana przez firmę będzie przestarzała lub konkurenci będą w stanie produkować ją taniej. Istnieje również ryzyko rządowe związane z ustalaniem regulacji prawnych.

 

Dywidenda

 

Fundusz nie wypłaca dywidendy. Wszelki dochody są reinwestowane w ramach ETF.

 

Alokacja geograficzna

 

 

Alokacja sektorowa

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Alibaba – chiński holding prowadzący największą platformę e-commerce w Chinach.

 

Alteryx – amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem komputerowym.

 

Atlassian – australijskie przedsiębiorstwo dostarczające rozwiązania programistom i kierownikom projektów.

 

Ambarella – firma projektująca półprzewodniki, koncentrująca się na kompresji wideo o niskim poborze mocy, wysokiej rozdzielczości i przetwarzaniu obrazu.

 

MongoDB – amerykańska firma programistyczna, która zapewnia wsparcie bazy danych MongoDB oraz NoSQL.

 

Amazon.com – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, które prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

 

Nvidia – amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe, będące jednym z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych.

 

Varonis Systems – firma programistyczna, która opracowała platformę oprogramowania zabezpieczającego.

 

MercadoLibre – argentyńska firma, która obsługuje internetowe platformy handlu elektronicznego.

 

Fair Isaac – firma zajmująca się analizą danych, które służą do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.