Należności z giełd NYSE oraz NASDAQ będą rozliczały się w terminie D+1.

28.05.2024 00:00

Od 28 maja 2024 (wtorek) zmienia się termin rozliczenia należności z giełd amerykańskich. Należności z giełd NYSE oraz NASDAQ będą rozliczały się w terminie D+1.

Oznacza to, że rozliczenie (zamiana na gotówkę) nastąpi następnego dnia sesyjnego po dniu sprzedaży, a nie po 2 dniach sesyjnych jak miało to miejsce do tej pory.