Porozmawiajmy o ETF-ach - europejski sektor bankowy

23.03.2023 00:00

ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS (SX7EEX GR ET)

 

ETF jest zarządzany pasywnie. Jego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie indeksu EURO STOXX® Banks 30-15 (Net Total Return Index). Index jest reprezentowany przez spółki z sektora bankowego w strefie euro, które wchodzą w skład wielosektorowego indeksu EURO STOXX. Aby spełnić kryteria dywersyfikacji UCITS, Index ograniczył wagę największego aktywa do 30%, a drugiego z kolei do 15%. ETF, aby osiągnąć założone cele inwestuje przede wszystkim w akcje spółek.

 

Źródło: Bloomberg

 

Okres inwestowania

 

ETF jest zalecany dla inwestycji średnio- oraz długoterminowych.

 

Dywidenda

 

Dywidenda jest wypłacana w okresach półrocznych.

 

Ryzyko

 

Stopień ryzyka ustalono na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali.

 

Alokacja geograficzna

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

BNP Paribas SA – francuski bank powstały w 2000 roku z połączenia Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas.

 

Banco Santander SA – największy bank w Hiszpanii i główny bank w Grupo Santander.

 

ING Groep NV– międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii.

 

Intesa Sanpaolo SpA – włoska instytucja bankowa powstała z fuzji Banca Intesa i Sanpaolo IMI.

 

Nordea Bank Abp – nordycka grupa bankowa działająca na terenie Europy Północnej.

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA – drugi co do wielkości hiszpański bank.

 

UniCredit SpA – międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Rzymie.

 

Deutsche Bank AG – niemiecki międzynarodowy bank z siedzibą we Frankfurcie.

 

Societe Generale SA – jeden z największych banków francuskich.

 

Kbc Groep NV – belgijski uniwersalny bank, działający w wielu sektorach.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.