SPDR SP U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD LN)

14.10.2022 15:08

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD LN)

Celem inwestycyjnym funduszu jest odzwierciedlenie wyników S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Zarządzający inwestują głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu. Akcje są dobierane pod względem określonej dywersyfikacji, stabilności oraz ważone według wielkości ich dywidendy. Za dywidendowych arystokratów uznaje się spółki, które nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat zwiększają poziom wypłacanego na akcję zysku.

 

Źródło: Bloomberg

 

Dywidenda

ETF wypłaca dywidendę co kwartał.

 

Ryzyko

Ryzyko zostało ustalone na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali. Wskaźnik jest oparty na historycznych danych i może nie być właściwym wskaźnikiem do oceny ryzyka w przyszłości. Kategoria ryzyka inwestycyjnego może się zmienić w czasie.

 

Alokacja geograficzna

 

Alokacja sektorowa

 

Top 10 spółek

 

Leggett & Platt – amerykańskie przedsiębiorstwo działające w branży meblowej. Spółka zatrudnia ponad 20 tys. pracowników.

 

Franklin Resources – spółka świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego dla funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, instytucjonalnych oraz dla rachunków odrębnych.

 

National Retail Properties – trust inwestycyjny, lokujący pieniądze głównie w nieruchomości.

 

IBM – amerykańska firma będąca jedną z najstarszych spółek informatycznych na świecie.

 

Exxon Mobil – spółka paliwowa utworzona w 1999 roku z połączenia Exxon i Mobil.

 

Walgreens Boots Alliance – amerykańsko-brytyjsko-szwajcarska firma holdingowa będąca właścicielem aptek oraz kilku firm farmaceutycznych.

 

Cardinal Health – amerykańska międzynarodowa firma świadcząca usługi opieki zdrowotnej.

 

Federal Realty Investment Trust – fundusz inwestycyjny, który głównie inwestuje w centra handlowe w USA

 

Chevron – amerykańska międzynarodowa korporacja z branży energetycznej.

 

Old Republic International Corporation – amerykańska firma zajmująca się ubezpieczeniami mienia i własności.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.