SPDR SP1500 US Dividend Aristocrats (UDVD LN ETF)

18.07.2022 13:17

Inwestowanie dywidendowe, to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych sposobów alokacji kapitału. W tym podejściu inwestor oczekuje stałych dopływów gotówki z dywidend, które są następnie reinwestowane. Dzięki takiej strategii inwestor w dłuższym horyzoncie czasowym osiąga tzn. efekt kuli śniegowej.

 

Mianem dywidendowego arystokraty określa się spółki, które wypłacają konsekwentnie dywidendę przez ponad 25 lat, dodatkowo zwiększają jej wartość. Obecnie w indeksie S&P500 jest aż 65 takich spółek, a w wielu przypadkach firmy wypłacają dywidendy ponad 50 lat.

 

Historycznie tego typu spółki zachowywały się również relatywnie lepiej w czasie zawirowań na rynku, ponieważ inwestorzy przykładali większą wagę do stabilnych przepływów pieniężnych.

 

SPDR S&P US Dividend Aristocra (UDVD LN ETF)

Fundusz stara się jak najwierniej odwzorować indeks S&P High Yield Dividend Arystocrats. Indeks skupia spółki amerykańskie z indeksu S&P 1500, które konsekwentnie zwiększają dywidendę od przynajmniej 20 lat. Roczna stopa dywidendy wynosi 2,3%. Od początku roku notowania przeceniły się o 8,84%, jednak jest to wyraźnie lepiej niż -19,61% w przypadku indeksu S&P500.

 

 

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w SPDR S&P US Dividend Aristocra wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

 

 

Fundusz zainwestował swoje środki w 122 spółki, z kolei aktywa pod zarządzaniem funduszu wynoszą $4337 mln. Pierwsze miejsce pod względem zainwestowanych środków zajmuje sektor dóbr podstawowych (20,9%), drugie sektor finansowy 20,4%, a na trzecim miejscu znalazł się sektor przemysłowy z wynikiem 18,3%.

 

 

 

International Business Machine to jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Aktualnie spółka skupia swoje wysiłki na rozwoju usług „chmury hybrydowej”.

Leggett & Platt Inc to amerykańskie przedsiębiorstwo meblarskie, założone w 1883. Firma działa 18 krajach i posiada 135 fabryk.

Amcor PLC to amerykańsko-australijska firma zajmująca się produkcją opakowań. Produkty Amcor wykorzystywane są między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

National Retail Properties Inc amerykańska firma zajmująca się inwestycjami w nieruchomości o podwyższonym standardzie.

Exxon Mobil Corp największy amerykański koncern paliwowy

Realty Income Corp fundusz inwestycyjny lokujący środki w nieruchomości komercyjne w USA, Portoryko i Wielkiej Brytanii.

UGI Corp to firma zajmująca się dystrybucją gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Franklin Resources Inc amerykańska firma inwestycyjna.

Kimberly-Clark Corp to amerykańska międzynarodowa korporacja zajmująca się higieną osobistą, która produkuje głównie papierowe produkty konsumenckie. Firma zajmuje się produkcją sanitarnych wyrobów papierniczych oraz narzędzi chirurgicznych i medycznych.

Walgreens Boots Alliance Inc właściciel sieci aptek detalicznych Walgreens i Boots, a także kilku firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją leków. Firma zatrudnia ponad 300 tys. pracowników.

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.